สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพม.7


เข้าสู่หน้าเว็บไซต์