ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
29/07/57 โดย:pajan อ่าน [57]
ประจันตราษฎร์บำรุง
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย
27/07/57 โดย:pajan อ่าน [76]
ประจันตราษฎร์บำรุง

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

โรงเรียนหลังวิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
31/07/57 โดย:nud อ่าน [4]
วังหลังวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
30/07/57 โดย:wsbschool อ่าน [6]
วังสมบูรณ์วิทยาคม
แห่เทียนเข้าพรรษา
30/07/57 โดย:wsbschool อ่าน [7]
วังสมบูรณ์วิทยาคม
กิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน
30/07/57 โดย:wsbschool อ่าน [7]
วังสมบูรณ์วิทยาคม

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.7

ประชาสัมพันธ์โครงการ"CSR พาน้องท่องสวนสัตว์"
30/ก.ค./57
ส่งข่าวโดย: admin #อ่าน [12] ครั้ง

30/ก.ค./2557
ประชาสัมพันธ์โครงการ"CSR พาน้องท่องสวนสัตว์"
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [12] ครั้ง

23/พ.ค./2557
แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555
ส่งข่าวโดย: admin อาน [1097] ครั้ง

17/ธ.ค./2556
โอนเงินค่าจ้างลูกจ้างโครงการต่างๆ
ส่งข่าวโดย: admin อาน [2597] ครั้ง

29/พ.ย./2556
โอนเงินวิทยฐานะ
ส่งข่าวโดย: admin อาน [2117] ครั้ง

02/ต.ค./2556
สพม.7โอนเงินรางวัลประจำปี 2554 เรียบร้อยแล้ว
ส่งข่าวโดย: admin อาน [2105] ครั้ง

23/มิ.ย./2557
เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
ส่งข่าวโดย: Natthawi อ่าน [207] ครั้ง
30/ก.ค./2557
30/ก.ค./2557
24/ก.ค./2557
16/ก.ค./2557
15/ก.ค./2557
08/ก.ค./2557

28/มี.ค./2557
ประกาศผลสอบ O-Net ม.6 ปี 2556
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [627] ครั้ง

16/มี.ค./2557
ประกาศผลสอบ O-Net ปี 2556
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [845] ครั้ง

15/ก.ค./2556
การประเมินและติดตาม
ส่งข่าวโดย: ammarid อ่าน [807] ครั้ง

26/พ.ค./2557
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: praiya อ่าน [317] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ล่าสุดหนังสือราชการจาก สพม.7

หัวเรื่อง ประเภท วันที่
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 17/ก.ค./2557
กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 03/มิ.ย./2557
การกำกับ ดูแลและป้องปรามการกระทำทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 14/ม.ค./2557
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก)ต่อ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15/ก.ค./2556
สมุดโทรศัพท์ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัีฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.7 หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.7 จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 05/ก.ค./2556
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน 02/ก.ค./2556

หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์
คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สมุดโทรศัพท์ ฉบับปรับปรุง 2557
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพม.7
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ

กล่องฝากข้อความสมาชิก

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งานกล่องฝากข้อความ