ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.7

ทุนการศึกษา "ฝีมือชน คนสร้างชาติ"
21/มี.ค./58
ส่งข่าวโดย: pongphaka #อ่าน [13] ครั้ง
ปฏิทินการจัดทำข้อมูล DMC
09/มี.ค./58
ส่งข่าวโดย: Natthawi #อ่าน [106] ครั้ง
ประกาศผลสอบ ผอ.รร.และ รอง ผอ.รร
24/ก.พ./58
ส่งข่าวโดย: admin #อ่าน [535] ครั้ง

08/ม.ค./2557
สารวันเด็ก ปี 2557
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [1254] ครั้ง

23/พ.ค./2557
แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555
ส่งข่าวโดย: admin อาน [293] ครั้ง

17/ธ.ค./2556
โอนเงินค่าจ้างลูกจ้างโครงการต่างๆ
ส่งข่าวโดย: admin อาน [1875] ครั้ง

29/พ.ย./2556
โอนเงินวิทยฐานะ
ส่งข่าวโดย: admin อาน [1870] ครั้ง

02/ต.ค./2556
สพม.7โอนเงินรางวัลประจำปี 2554 เรียบร้อยแล้ว
ส่งข่าวโดย: admin อาน [1742] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

24/มี.ค./2558
24/มี.ค./2558
21/มี.ค./2558

21/มี.ค./2558
ทุนการศึกษา "ฝีมือชน คนสร้างชาติ"
ส่งข่าวโดย: pongphaka อ่าน [13] ครั้ง
20/มี.ค./2558
16/มี.ค./2558
12/มี.ค./2558

28/มี.ค./2557
ประกาศผลสอบ O-Net ม.6 ปี 2556
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [489] ครั้ง

16/มี.ค./2557
ประกาศผลสอบ O-Net ปี 2556
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [599] ครั้ง

15/ก.ค./2556
การประเมินและติดตาม
ส่งข่าวโดย: ammarid อ่าน [726] ครั้ง

26/พ.ค./2557
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: praiya อ่าน [170] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ล่าสุดหนังสือราชการจาก สพม.7

หัวเรื่อง ประเภท วันที่
ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 (ปราจีนบุรี) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 26/ก.พ./2558
กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 03/มิ.ย./2557
การกำกับ ดูแลและป้องปรามการกระทำทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 14/ม.ค./2557
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก)ต่อ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15/ก.ค./2556
สมุดโทรศัพท์ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัีฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.7 หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.7 จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 05/ก.ค./2556
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน 02/ก.ค./2556

หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์
คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สมุดโทรศัพท์ ฉบับปรับปรุง 2557
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพม.7
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ