ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

โครงการธรรมะกำมือเดียว 19 สิงหาคม 2557
22/08/57 โดย:zudarat อ่าน [3]
วังไพรวิทยาคม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ 2557
21/08/57 โดย:thakasem อ่าน [24]
ท่าเกษมพิทยา
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
20/08/57 โดย:pichit อ่าน [26]
วังไพรวิทยาคม

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.7

แบบ ปร.4,ปร.6
13/ส.ค./57
ส่งข่าวโดย: Natthawi #อ่าน [131] ครั้ง
เอกสารประกอบการขอใช้เงินเหลือจ่าย
04/ส.ค./57
ส่งข่าวโดย: Natthawi #อ่าน [115] ครั้ง
การประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก
04/ส.ค./57
ส่งข่าวโดย: wannapa #อ่าน [86] ครั้ง

30/ก.ค./2557
ประชาสัมพันธ์โครงการ"CSR พาน้องท่องสวนสัตว์"
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [107] ครั้ง

23/พ.ค./2557
แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555
ส่งข่าวโดย: admin อาน [1497] ครั้ง

17/ธ.ค./2556
โอนเงินค่าจ้างลูกจ้างโครงการต่างๆ
ส่งข่าวโดย: admin อาน [2876] ครั้ง

29/พ.ย./2556
โอนเงินวิทยฐานะ
ส่งข่าวโดย: admin อาน [2411] ครั้ง

02/ต.ค./2556
สพม.7โอนเงินรางวัลประจำปี 2554 เรียบร้อยแล้ว
ส่งข่าวโดย: admin อาน [2303] ครั้ง

31/ก.ค./2557
ประกาศหลักเกณฑ์ย้ายสายผู้สอน สพม.7
ส่งข่าวโดย: teepwong อ่าน [370] ครั้ง
21/ส.ค./2557
21/ส.ค./2557
18/ส.ค./2557
18/ส.ค./2557
18/ส.ค./2557
13/ส.ค./2557

28/มี.ค./2557
ประกาศผลสอบ O-Net ม.6 ปี 2556
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [682] ครั้ง

16/มี.ค./2557
ประกาศผลสอบ O-Net ปี 2556
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [927] ครั้ง

15/ก.ค./2556
การประเมินและติดตาม
ส่งข่าวโดย: ammarid อ่าน [858] ครั้ง

26/พ.ค./2557
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: praiya อ่าน [399] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ล่าสุดหนังสือราชการจาก สพม.7

หัวเรื่อง ประเภท วันที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานภาคกลางและภาคตะวันออก หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 04/ส.ค./2557
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 17/ก.ค./2557
กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 03/มิ.ย./2557
การกำกับ ดูแลและป้องปรามการกระทำทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 14/ม.ค./2557
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก)ต่อ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15/ก.ค./2556
สมุดโทรศัพท์ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัีฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.7 หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.7 จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 05/ก.ค./2556

หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์
คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สมุดโทรศัพท์ ฉบับปรับปรุง 2557
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพม.7
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ

กล่องฝากข้อความสมาชิก

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งานกล่องฝากข้อความ