ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
15/12/57 โดย:kathi อ่าน [29]
วัดพรหมประสิทธิ์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
15/12/57 โดย:kathi อ่าน [21]
วัดพรหมประสิทธิ์
5ธันวามหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
06/12/57 โดย:kwanjai อ่าน [82]
วังตะเคียนวิทยาคม
วันพ่อแห่งชาติ 2557
04/12/57 โดย:kwanjai อ่าน [49]
วังตะเคียนวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
19/12/57 โดย:krunopkung อ่าน [4]
วังน้ำเย็นวิทยาคม
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
17/12/57 โดย:krunopkung อ่าน [12]
วังน้ำเย็นวิทยาคม
ผู้บำเพ็ญ ม.6 ทัศนศึกษาปราสาทสด๊กก๊อกธม
17/12/57 โดย:krunopkung อ่าน [11]
วังน้ำเย็นวิทยาคม
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
17/12/57 โดย:krunopkung อ่าน [13]
วังน้ำเย็นวิทยาคม

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.7

การฝึกอบรม ASEAN Youth Junior รุ่น ๒ (AYJ)
18/ธ.ค./57
ส่งข่าวโดย: pongphaka #อ่าน [13] ครั้ง

20/ต.ค./2557
กฐินพระราชทาน สพฐ.
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [366] ครั้ง

29/ก.ย./2557
ป้ายค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [564] ครั้ง

23/ก.ย./2557
ผลงานทางวิชาการ ของ สาวิตรี คล้ายจันทร์
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [371] ครั้ง

15/ก.ย./2557
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [486] ครั้ง
18/ธ.ค./2557

18/ธ.ค./2557
การฝึกอบรม ASEAN Youth Junior รุ่น ๒ (AYJ)
ส่งข่าวโดย: pongphaka อ่าน [13] ครั้ง
18/ธ.ค./2557
17/ธ.ค./2557
16/ธ.ค./2557
15/ธ.ค./2557
12/ธ.ค./2557

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ล่าสุดหนังสือราชการจาก สพม.7

หัวเรื่อง ประเภท วันที่
ประกาศรับสมัครลูกจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17/ธ.ค./2557
การสั่งจองเพื่อการบูชาพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 23/ก.ย./2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานภาคกลางและภาคตะวันออก หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 04/ส.ค./2557
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 17/ก.ค./2557
กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 03/มิ.ย./2557
การกำกับ ดูแลและป้องปรามการกระทำทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 14/ม.ค./2557
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก)ต่อ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15/ก.ค./2556
สมุดโทรศัพท์ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556

หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 (สพม.7)
สมุดโทรศัพท์ ฉบับปรับปรุง 2557
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558

กล่องฝากข้อความสมาชิก

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งานกล่องฝากข้อความ