ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.7

กำหนดการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise SAKAEO Championship 2015
21/ต.ค./57
ส่งข่าวโดย: wannapa #อ่าน [86] ครั้ง
กฐินพระราชทาน สพฐ.
20/ต.ค./57
ส่งข่าวโดย: admin #อ่าน [75] ครั้ง
ประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014
15/ต.ค./57
ส่งข่าวโดย: wannapa #อ่าน [131] ครั้ง

20/ต.ค./2557
กฐินพระราชทาน สพฐ.
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [75] ครั้ง

29/ก.ย./2557
ป้ายค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [239] ครั้ง

23/ก.ย./2557
ผลงานทางวิชาการ ของ สาวิตรี คล้ายจันทร์
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [185] ครั้ง

15/ก.ย./2557
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [253] ครั้ง

31/ก.ค./2557
ประกาศหลักเกณฑ์ย้ายสายผู้สอน สพม.7
ส่งข่าวโดย: teepwong อ่าน [844] ครั้ง
21/ต.ค./2557

21/ต.ค./2557
กำหนดการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise SAKAEO Championship 2015
ส่งข่าวโดย: wannapa อ่าน [86] ครั้ง
15/ต.ค./2557

15/ต.ค./2557
ประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014
ส่งข่าวโดย: wannapa อ่าน [131] ครั้ง
17/ก.ย./2557
09/ก.ย./2557
02/ก.ย./2557

02/ก.ย./2557
ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. 2558
ส่งข่าวโดย: wannapa อ่าน [495] ครั้ง
21/ส.ค./2557

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ล่าสุดหนังสือราชการจาก สพม.7

หัวเรื่อง ประเภท วันที่
การสั่งจองเพื่อการบูชาพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 23/ก.ย./2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานภาคกลางและภาคตะวันออก หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 04/ส.ค./2557
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 17/ก.ค./2557
กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 03/มิ.ย./2557
การกำกับ ดูแลและป้องปรามการกระทำทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 14/ม.ค./2557
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก)ต่อ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15/ก.ค./2556
สมุดโทรศัพท์ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัีฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.7 หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556

หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์
คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สมุดโทรศัพท์ ฉบับปรับปรุง 2557
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพม.7
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ

กล่องฝากข้อความสมาชิก

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งานกล่องฝากข้อความ