ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

วันสันติภาพโลก
23/09/57 โดย:top อ่าน [34]
สุวรรณวิทยา
วันสันติภาพสากล
19/09/57 โดย:kwanjai อ่าน [54]
วังตะเคียนวิทยาคม
งานเลี้ยงเกษียณราชการ
19/09/57 โดย:pajan อ่าน [128]
ประจันตราษฎร์บำรุง

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.7

ผลงานทางวิชาการ ของ สาวิตรี คล้ายจันทร์
23/ก.ย./57
ส่งข่าวโดย: admin #อ่าน [7] ครั้ง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
15/ก.ย./57
ส่งข่าวโดย: admin #อ่าน [95] ครั้ง
ตรวจสอบข้อมูลรอบสิ้นปี 2556 และ 10 มิถุนายน 2557
02/ก.ย./57
ส่งข่าวโดย: Natthawi #อ่าน [260] ครั้ง
ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. 2558
02/ก.ย./57
ส่งข่าวโดย: wannapa #อ่าน [294] ครั้ง

31/ก.ค./2557
ประกาศหลักเกณฑ์ย้ายสายผู้สอน สพม.7
ส่งข่าวโดย: teepwong อ่าน [612] ครั้ง
17/ก.ย./2557
09/ก.ย./2557
02/ก.ย./2557

02/ก.ย./2557
ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. 2558
ส่งข่าวโดย: wannapa อ่าน [294] ครั้ง
21/ส.ค./2557
21/ส.ค./2557
18/ส.ค./2557

26/พ.ค./2557
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: praiya อ่าน [568] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ล่าสุดหนังสือราชการจาก สพม.7

หัวเรื่อง ประเภท วันที่
การสั่งจองเพื่อการบูชาพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 23/ก.ย./2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานภาคกลางและภาคตะวันออก หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 04/ส.ค./2557
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 17/ก.ค./2557
กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 03/มิ.ย./2557
การกำกับ ดูแลและป้องปรามการกระทำทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 14/ม.ค./2557
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก)ต่อ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15/ก.ค./2556
สมุดโทรศัพท์ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัีฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.7 หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556

หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์
คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สมุดโทรศัพท์ ฉบับปรับปรุง 2557
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพม.7
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ

กล่องฝากข้อความสมาชิก

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งานกล่องฝากข้อความ