ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

มอบเกียรติบัตรบริจาคโลหิต
25/02/58 โดย:thenopkung อ่าน [20]
วังน้ำเย็นวิทยาคม
พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีครอบครัว
25/02/58 โดย:thenopkung อ่าน [15]
วังน้ำเย็นวิทยาคม
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
25/02/58 โดย:thenopkung อ่าน [16]
วังน้ำเย็นวิทยาคม
วันครู ประจำปีการศึกษา 2558
25/02/58 โดย:thenopkung อ่าน [14]
วังน้ำเย็นวิทยาคม

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.7

ประกาศผลสอบ ผอ.รร.และ รอง ผอ.รร
24/ก.พ./58
ส่งข่าวโดย: admin #อ่าน [315] ครั้ง

08/ม.ค./2557
สารวันเด็ก ปี 2557
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [1229] ครั้ง

23/พ.ค./2557
แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555
ส่งข่าวโดย: admin อาน [259] ครั้ง

17/ธ.ค./2556
โอนเงินค่าจ้างลูกจ้างโครงการต่างๆ
ส่งข่าวโดย: admin อาน [1856] ครั้ง

29/พ.ย./2556
โอนเงินวิทยฐานะ
ส่งข่าวโดย: admin อาน [1846] ครั้ง

02/ต.ค./2556
สพม.7โอนเงินรางวัลประจำปี 2554 เรียบร้อยแล้ว
ส่งข่าวโดย: admin อาน [1725] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

19/ก.พ./2558
29/พ.ค./2557
28/พ.ค./2557

28/พ.ค./2557
ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ส่งข่าวโดย: wannapa อ่าน [104] ครั้ง
22/พ.ค./2557
19/พ.ค./2557
28/เม.ย./2557

28/มี.ค./2557
ประกาศผลสอบ O-Net ม.6 ปี 2556
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [454] ครั้ง

16/มี.ค./2557
ประกาศผลสอบ O-Net ปี 2556
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [593] ครั้ง

15/ก.ค./2556
การประเมินและติดตาม
ส่งข่าวโดย: ammarid อ่าน [710] ครั้ง

26/พ.ค./2557
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: praiya อ่าน [135] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ล่าสุดหนังสือราชการจาก สพม.7

หัวเรื่อง ประเภท วันที่
ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 (ปราจีนบุรี) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 26/ก.พ./2558
กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 03/มิ.ย./2557
การกำกับ ดูแลและป้องปรามการกระทำทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 14/ม.ค./2557
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก)ต่อ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15/ก.ค./2556
สมุดโทรศัพท์ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัีฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.7 หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.7 จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 05/ก.ค./2556
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน 02/ก.ค./2556

หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์
คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สมุดโทรศัพท์ ฉบับปรับปรุง 2557
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพม.7
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ