ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา
31/08/57 โดย:wanlop5525 อ่าน [30]
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
วันพระประจำเดือนสิงหาคม
31/08/57 โดย:wanlop5525 อ่าน [33]
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
โครงการโรงเรียนสีขาว
31/08/57 โดย:wanlop5525 อ่าน [30]
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
31/08/57 โดย:wanlop5525 อ่าน [31]
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.7

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน
26/ส.ค./57
ส่งข่าวโดย: admin #อ่าน [111] ครั้ง
แบบ ปร.4,ปร.6
13/ส.ค./57
ส่งข่าวโดย: Natthawi #อ่าน [213] ครั้ง

30/ก.ค./2557
ประชาสัมพันธ์โครงการ"CSR พาน้องท่องสวนสัตว์"
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [216] ครั้ง

23/พ.ค./2557
แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555
ส่งข่าวโดย: admin อาน [1606] ครั้ง

17/ธ.ค./2556
โอนเงินค่าจ้างลูกจ้างโครงการต่างๆ
ส่งข่าวโดย: admin อาน [2978] ครั้ง

29/พ.ย./2556
โอนเงินวิทยฐานะ
ส่งข่าวโดย: admin อาน [2524] ครั้ง

02/ต.ค./2556
สพม.7โอนเงินรางวัลประจำปี 2554 เรียบร้อยแล้ว
ส่งข่าวโดย: admin อาน [2417] ครั้ง

31/ก.ค./2557
ประกาศหลักเกณฑ์ย้ายสายผู้สอน สพม.7
ส่งข่าวโดย: teepwong อ่าน [452] ครั้ง
21/ส.ค./2557
21/ส.ค./2557
18/ส.ค./2557
18/ส.ค./2557
18/ส.ค./2557
13/ส.ค./2557

26/พ.ค./2557
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: praiya อ่าน [471] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ล่าสุดหนังสือราชการจาก สพม.7

หัวเรื่อง ประเภท วันที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานภาคกลางและภาคตะวันออก หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 04/ส.ค./2557
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 17/ก.ค./2557
กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 03/มิ.ย./2557
การกำกับ ดูแลและป้องปรามการกระทำทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 14/ม.ค./2557
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก)ต่อ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 (จังหวัดนครนายก) หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ส.ค./2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15/ก.ค./2556
สมุดโทรศัพท์ หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัีฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.7 หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 15/ก.ค./2556
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.7 จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 05/ก.ค./2556

หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการจากกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์
คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สมุดโทรศัพท์ ฉบับปรับปรุง 2557
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพม.7
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ

กล่องฝากข้อความสมาชิก

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งานกล่องฝากข้อความ