ข่าวเด่น สพม.7

 อ่านทั้งหมด

  


      
 

           จัดซื้อจัดจ้าง สพม7

 อ่านทั้งหมด

  

             ข่าวแจ้งสถานศึกษา

 อ่านทั้งหมด

  

            Hot Clip


นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ปี 2563

[ดู : 32]

01 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษแนวทางใหม่ฯ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

[ดู : 676]

ชี้แจงการประเมินส่นราชการตามมาตราปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)

[ดู : 795]

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 สพม.7

[ดู : 958]

รับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้อนหลัง)

[ดู : 758]

วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

[ดู : 960]
  ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

         กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

[อ่าน : 47]

รงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ได้รับรางวัลโครงการ TFE ( Teams For Education และ Coaching Team)

[อ่าน : 638]

โรงเรียนสระแก้ว คว้า 2 รางวัลในการแข่งขันระดับโลก World Green Mech Contest 2019 ณ ประเทศไต้หวัน

[อ่าน : 593]

นักเรียนโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา Asean Schools Games ฯ

[อ่าน : 425]

ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ได้รับคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

[อ่าน : 390]
  อ่านทั้งหมด
               ระเบียบและแนวปฏิบัติ  

   

 
 
 

             ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

 
 
 
 คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
 
 อำนาจหน้าที่
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 ประกาศมาตรการป้องกันภัย ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
 
 ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการของกลุ่มงาน สพม.7
 
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุการควบคุมและตรวจสอบพัสดุสำหรับสถานศึกษา
 
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  ดูทั้งหมด
 
 
 

           บริการดาวน์โหลด

 
 
 
 แบบใบขอยกเลิกวันลา
 
 แบบใบลาพักผ่อน
 
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ 6006)
 
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
  ดูทั้งหมด
 
 
 
 
   
 


 


 

  
  


QR CODE SPM7
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]