ข่าวเด่น สพม.7

 อ่านทั้งหมด

  


      
 

           จัดซื้อจัดจ้าง สพม7

 อ่านทั้งหมด

  

             ข่าวแจ้งสถานศึกษา

 อ่านทั้งหมด

  

            Hot Clip


01 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษแนวทางใหม่ฯ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

[ดู : 287]

ชี้แจงการประเมินส่นราชการตามมาตราปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)

[ดู : 410]

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 สพม.7

[ดู : 556]

รับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้อนหลัง)

[ดู : 386]

วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

[ดู : 568]

นำเสนอ สพม.7

[ดู : 751]
  ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

         กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนสระแก้ว ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน STEM ในกิจกรรม Thailand Green Mech 2019
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระแก้ว ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน STEM ในกิจกรรม Thailand Green Mech 2019 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (CentralPlaza WestGate) จังหวัดนนทบุรี ฯ

[อ่าน : 29]

วังน้ำเย็นวิทยาคมเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบนวัตกรรม ฯ

[อ่าน : 19]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

[อ่าน : 597]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

[อ่าน : 538]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีสวตรอุปถัมภ์

[อ่าน : 498]
  อ่านทั้งหมด
               ระเบียบและแนวปฏิบัติ  


 
 

             ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

 
 
 
 อำนาจหน้าที่ 
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 ประกาศมาตรการป้องกันภัย ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
 
 ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการของกลุ่มงาน สพม.7
 
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุการควบคุมและตรวจสอบพัสดุสำหรับสถานศึกษา
 
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  ดูทั้งหมด
 
 
 

           บริการดาวน์โหลด

 
 
 
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 
 แบบใบขอยกเลิกวันลา
 
 แบบใบลาพักผ่อน
 
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ 6006)
 
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  ดูทั้งหมด
 
 
  


 


 


 

  
  


QR CODE SPM7
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]