เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

 เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2560 14:15:16     เปิดอ่าน 549


 เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

 ข่าวอื่นๆ

รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 11 มิ.ย.61 [ เมื่อ : 11 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 48]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 8 มิ.ย.61 [ เมื่อ : 08 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 28]
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561 [ เมื่อ : 08 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 11]
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ [ เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 10]
แบบการประเมินราคาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) เพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่าใช้จ่ายในการอบรม [ เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 180]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]