เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

 เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2560 14:15:16     เปิดอ่าน 420


 เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

 ข่าวอื่นๆ

ประกาศรายละเอียดประกอบการพิจารณา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี [ เมื่อ : 13 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 148]
ประกาศรายละเอียดประกอบการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย เลื่อนระดับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี [ เมื่อ : 13 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 153]
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครนายก ร่วมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 [ เมื่อ : 13 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 19]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 จังหวัดนครนายก [ เมื่อ : 12 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 20]
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล [ เมื่อ : 02 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 36]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]