ประชาสัมพันธ์ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 เมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2560 18:18:03     เปิดอ่าน 54


 ประชาสัมพันธ์ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 ข่าวอื่นๆ

รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 17 ม.ค.61 [ เมื่อ : 18 มกราคม 2561   เปิดอ่าน : 7]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาช่วยประสัมพันธ์ [ เมื่อ : 15 มกราคม 2561   เปิดอ่าน : 24]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษา [ เมื่อ : 27 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 19]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 [ เมื่อ : 27 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 20]
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา 2561 [ เมื่อ : 15 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 98]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]