คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

 เมื่อ : 04 ธันวาคม 2560 21:11:57     เปิดอ่าน 10


 คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

 ข่าวอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา [ เมื่อ : 08 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 18]
การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 [ เมื่อ : 08 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 5]
ขอส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปั่ญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ [ เมื่อ : 07 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 2]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) [ เมื่อ : 07 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 7]
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด [ เมื่อ : 07 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 8]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]