คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

 เมื่อ : 04 ธันวาคม 2560 21:11:57     เปิดอ่าน 60


 คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

 ข่าวอื่นๆ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ เมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 0]
การโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) [ เมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 18]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ งประจำปีการศึกษา 2561 [ เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 14]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง [ เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 32]
ขอเชิญบุคลากรร่วมเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ [ เมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 33]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]