770capital 770capital отзывы 770capital 770capital

 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯ

 เมื่อ : 09 สิงหาคม 2561 17:35:21     เปิดอ่าน 18


 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 ข่าวอื่นๆ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. [ เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 2]
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ [ เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 1]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 14 ส.ค.61 [ เมื่อ : 14 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 22]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ [ เมื่อ : 09 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 17]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 3 ส.ค.61 [ เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 34]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]