การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562 22:03:28     เปิดอ่าน 70


สพม.7 ประเมินผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สพม.7 ร่วมประเมินการขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สพม.7 ประชุมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบช่วง (ร้อยละ) ครั้งที่ 1 

สพม.7 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรา เพื่อวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนฯ 

สพม.7 รับบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย

 ข่าวอื่นๆ

การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู [ เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 17]
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ [ เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 29]
สพม.7 ขอมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 [ เมื่อ : 04 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 1979]
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ [ เมื่อ : 07 มีนาคม 2562   เปิดอ่าน : 276]
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน : 319]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]