ข่าวเด่น สพม.7

 อ่านทั้งหมด

  

  
       
 

           ข่าวประชาสัมพันธ์

 อ่านทั้งหมด

  

             ข่าวแจ้งสถานศึกษา

 อ่านทั้งหมด

  

            Hot Clip


01 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษแนวทางใหม่ฯ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

[ดู : 104]

ชี้แจงการประเมินส่นราชการตามมาตราปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)

[ดู : 188]

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 สพม.7

[ดู : 301]

รับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้อนหลัง)

[ดู : 206]

วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

[ดู : 365]

นำเสนอ สพม.7

[ดู : 472]
  ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

         กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

[อ่าน : 296]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

[อ่าน : 273]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีสวตรอุปถัมภ์

[อ่าน : 230]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

[อ่าน : 212]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

[อ่าน : 262]
  อ่านทั้งหมด
               ระเบียบและแนวปฏิบัติ


 
 
 

             ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

 
 
 
 ประกาศมาตรการป้องกันภัย ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
 
 ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการของกลุ่มงาน สพม.7
 
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุการควบคุมและตรวจสอบพัสดุสำหรับสถานศึกษา
 
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ดูทั้งหมด
 
 
 

           บริการดาวน์โหลด

 
 
 
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 
 แบบใบขอยกเลิกวันลา
 
 แบบใบลาพักผ่อน
 
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ 6006)
 
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  ดูทั้งหมด
 
 
 


 
 


 


 

  
  

QR CODE SPM7
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]