ข่าวเด่น สพม.7

 อ่านทั้งหมด

  


 
     
 

 
 
 

           ข่าวประชาสัมพันธ์

 อ่านทั้งหมด

  

             ข่าวแจ้งสถานศึกษา

 อ่านทั้งหมด

  

            Hot Clip


วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

[ดู : 165]

นำเสนอ สพม.7

[ดู : 211]

สพม.7 ร่วมใจถวายอาลัยพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทย

[ดู : 347]
  ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

         กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 

[อ่าน : 10]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

[อ่าน : 47]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

[อ่าน : 34]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

[อ่าน : 44]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

[อ่าน : 64]
  อ่านทั้งหมด
               ระเบียบและแนวปฏิบัติ

 
 
 

             ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

 
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุการควบคุมและตรวจสอบพัสดุสำหรับสถานศึกษา 
 
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ 
  ดูทั้งหมด
 
 
 

           บริการดาวน์โหลด

 
 
 
 ใบยืมอุปกรณ์ 
 
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
 
 แบบใบขอยกเลิกวันลา 
 
 แบบใบลาพักผ่อน 
 
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ 6006) 
  ดูทั้งหมด
 
 
 
  
 


 


 

  
  QR CODE SPM7
 
 
  
 
 

 
 
 
 
   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]