ข่าว/ประกาศ แจ้งสถานศึกษา : แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

 เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2561 18:28:27     เปิดอ่าน 307


 แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

 ข่าวอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  [ เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 22]
สพม.7 ขอมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  [ เมื่อ : 04 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 1917]
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  [ เมื่อ : 07 มีนาคม 2562   เปิดอ่าน : 258]
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  [ เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน : 304]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฯ  [ เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน : 195]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]