: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว

 เมื่อ : 19 พฤษภาคม 2560 23:09:03     เปิดอ่าน 11


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  [ เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2560   เปิดดู : 7]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์  [ เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2560   เปิดดู : 5]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ  [ เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2560   เปิดดู : 5]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  [ เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2560   เปิดดู : 4]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร  [ เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2560   เปิดดู : 6]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]