: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

 เมื่อ : 27 กรกฎาคม 2560 18:55:26     เปิดอ่าน 168


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง  [ เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 87]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 68]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 62]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 55]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 46]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]