: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

 เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560 22:44:09     เปิดอ่าน 7


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 8]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 10]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 9]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณวิทยา  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 12]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7  [ เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 10]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]