ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์

 เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562 21:03:55     เปิดอ่าน 123


 

 ข่าวอื่นๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์หรับการเรียนการสอน  [ เมื่อ : 21 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 370]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์  [ เมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 156]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ เมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 168]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 177]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 169]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]