ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์

 เมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562 18:00:22     เปิดอ่าน 52


 

 ข่าวอื่นๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์หรับการเรียนการสอน  [ เมื่อ : 21 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 29]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ เมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 60]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 58]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 43]
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 50]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]