เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  [อ่าน : 167]
 
  ประชุมการดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   [อ่าน : 141]
 
  วันที่ 5 ก.ค. 2560 ชาว สพม.7 ร่วมกันออกกำลังกาย  [อ่าน : 170]
 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ  [อ่าน : 222]