โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)

 เมื่อ : 15 มิถุนายน 2560 23:22:24     เปิดอ่าน 1802    Share   


 

 ข่าวอื่นๆ

 
สพม.7 ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการบริหารอัตราจ้างเหมาบริการและแนวทางการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ  [ เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 15]
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 25]
 
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [ เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 13]
 
สพม.7 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน  [ เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 11]
 
สพม.7 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  [ เมื่อ : 01 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 31]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]