ประกาศรายละเอียดประกอบการพิจารณา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  [เมื่อ 13 มีนาคม 2561]  [อ่าน : 148]
 ประกาศรายละเอียดประกอบการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย เลื่อนระดับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  [เมื่อ 13 มีนาคม 2561]  [อ่าน : 153]
 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครนายก ร่วมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561  [เมื่อ 13 มีนาคม 2561]  [อ่าน : 19]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 จังหวัดนครนายก  [เมื่อ 12 มีนาคม 2561]  [อ่าน : 20]
  การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  [เมื่อ 02 มีนาคม 2561]  [อ่าน : 36]
 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ALTC วูดแบดจ์ 3 ท่อน  [เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561]  [อ่าน : 41]
 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม  [เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561]  [อ่าน : 50]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561   [เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561]  [อ่าน : 31]
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร  [เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561]  [อ่าน : 34]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ  [เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561]  [อ่าน : 40]