ข่าวเด่น สพม7


ประชุมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
เมื่อ : 22 มีนาคม 2561  [อ่าน : 5]
ประชุมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
การจัดทำหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560
เมื่อ : 22 มีนาคม 2561  [อ่าน : 6]
การจัดทำหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560
เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
เมื่อ : 13 มีนาคม 2561  [อ่าน : 27]
เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการ
เมื่อ : 07 มีนาคม 2561  [อ่าน : 41]
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการ
รับผู้ตรวจราชการ ศธ.
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 39]
รับผู้ตรวจราชการ ศธ.
รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 31]
รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังหลังวิทยาคมและโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 33]
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังหลังวิทยาคมและโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 40]
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 29]
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 27]
พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ
ทำบุญตักบตรวันมาฆบูชา
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 28]
ทำบุญตักบตรวันมาฆบูชา
มาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 25]
มาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี
พิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 21]
พิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
(Try out) แบบติดตามและประเมินผลฯ
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 29]
(Try out) แบบติดตามและประเมินผลฯ
ตรวจเยี่ยม รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 35]
ตรวจเยี่ยม รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 26]
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประชุมการรับนักเรียน จ.นครนายก
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 28]
ประชุมการรับนักเรียน จ.นครนายก
โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 28]
โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
ตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัดจังหวัดนครนายก
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 25]
ตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัดจังหวัดนครนายก
พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 34]
พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]