ข่าวเด่น สพม7


สพม.7 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรา เพื่อวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนฯ
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 49]
สพม.7 ดำเนินการวางแผนจัดสรรอัตรา ตามบัญชีแผนรองรับนักศึกษาทุน ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สพม.7 ร่วมการประชุมทางไกล (TELECONFERENCE) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 19]
สพม.7 ร่วมการประชุมทางไกล (TELECONFERENCE) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ
สพม.7 คัดเสือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 19]
สพม.7 คัดเสือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 17]
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดสระแก้ว ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลฯ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 12]
การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลฯ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สพม.7 จัดการประชุมชี้แจงยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนบนระบบ Virtual School Online
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 14]
สพม.7 จัดการประชุมชี้แจงยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนบนระบบ Virtual School Online
สพม.7 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จังหวัดนครนายก
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 45]
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดนครนายก ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.7 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 56]
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดปราจีนบุรี ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.7 ร่วมรับชม Video Conference รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2562
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 28]
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. สพม.7 ร่วมรับชม Video Conference รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ MOU โครงการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 76]
สพม.7ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ MOU โครงการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สพม.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ : 12 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 40]
สพม.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 1/2562
สพม.7 รับบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย
เมื่อ : 11 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 43]
สพม.7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 ราย
สพม.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ : 11 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 28]
สพม.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สพม.7 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 29]
สพม.7 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.
สพม.7ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2562
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 32]
สพม.7 ร่วมกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานภายใต้โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2562 ส่วนที่ 2 ในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 25]
สพม.7 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
สพม.7 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 24]
สพม.7 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference โดยชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิทินการคัดกรอง นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษฯ
สพม.7 เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 31]
สพม.7 เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 31]
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วย นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.
สพม.7 รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2562
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 29]
สพม.7 ร่วมรับชม (Video Conference) รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]