ข่าวเด่น สพม7


เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา
เมื่อ : 18 กันยายน 2561  [อ่าน : 9]
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา
งานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561
เมื่อ : 18 กันยายน 2561  [อ่าน : 8]
งานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 18 กันยายน 2561  [อ่าน : 7]
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อ : 17 กันยายน 2561  [อ่าน : 7]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
เข้าร่วมโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
เมื่อ : 17 กันยายน 2561  [อ่าน : 5]
เข้าร่วมโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
การประชุมปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
เมื่อ : 12 กันยายน 2561  [อ่าน : 19]
การประชุมปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ประชุมสัมมนาทางวิชาการคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานสร้างคนดีให้บ้านเมือง
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 29]
ประชุมสัมมนาทางวิชาการคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานสร้างคนดีให้บ้านเมือง
นักเรียนในสังกัด สพม.7 คว้า 2 รางวัล การแข่งขันกลอนสด "5ทศวรรษอักษรศาสตร์"
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 16]
นักเรียนในสังกัด สพม.7 คว้า 2 รางวัล การแข่งขันกลอนสด "5ทศวรรษอักษรศาสตร์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การมีงานทำ
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 16]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การมีงานทำ
สพม.7 ศึกษาดูงาน "เขตสุจริต"
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 12]
สพม.7 ศึกษาดูงาน "เขตสุจริต"
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศรีมโหสถ
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 17]
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศรีมโหสถ
ป.ร.อ. วิชาการ 61
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 16]
ป.ร.อ. วิชาการ 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู สู่การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 8]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู สู่การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 11]
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 9]
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
ประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจการจัดค่ายทักษะชีวิต
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 7]
ประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจการจัดค่ายทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลัง เด็กและเยาวชน"
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ฯ
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 12]
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
สพม.7 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561
เมื่อ : 14 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 27]
สพม.7 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 14 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 21]
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี
การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานฯ
เมื่อ : 14 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 23]
การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]