ข่าวเด่น สพม7


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 20 มกราคม 2563  [อ่าน : 46]
เข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 20 มกราคม 2563  [อ่าน : 24]
เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานพิธี ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 20 มกราคม 2563  [อ่าน : 32]
ร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 20 มกราคม 2563  [อ่าน : 34]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานกิจกรรมวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 โดยมี นายก อบจ.ปราจีนบุรี แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้คำขวัญวันครู ประจำปี 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา ” พร้อมทั้งมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 20 มกราคม 2563  [อ่าน : 24]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อหอมหวล ชมภู บิดาของ ผู้อำนวยการอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 20 มกราคม 2563  [อ่าน : 29]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ศูนย์ฉก.ชน.สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของ ด.ช.สุจินดา ขันทองดี นักเรียน ชั้น ม.2/4 รร.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63 เวลาประมาณ 01.00 น. ในเบื้องต้นได้มอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 20 มกราคม 2563  [อ่าน : 17]
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบและระดับศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยมีนายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 15 มกราคม 2563  [อ่าน : 25]
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.7 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครนายก) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 14 มกราคม 2563  [อ่าน : 34]
เมื่อวันที่ 7 - 10 มกราคม 2563 นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม ICT สพม.7 พร้อมด้วย นางสาวประนอม สดศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.นครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 14 มกราคม 2563  [อ่าน : 18]
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) เข้าร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 14 มกราคม 2563  [อ่าน : 24]
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และโรงเรียนสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 10 มกราคม 2563  [อ่าน : 26]
วันที่ 9 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ. สพม.7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 แด่นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 07 มกราคม 2563  [อ่าน : 20]
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 07 มกราคม 2563  [อ่าน : 27]
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 05.40 น. เป็นต้นไป นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการ เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อครูปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 07 มกราคม 2563  [อ่าน : 24]
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ม.ค. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมกีฬาสี สพม.7 ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 07 มกราคม 2563  [อ่าน : 18]
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 07 มกราคม 2563  [อ่าน : 29]
วันนี้ (28 ธันวาคม 2562) เวลา 07.00 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชให้แก่ประเทศไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 07 มกราคม 2563  [อ่าน : 19]
วันนี้ (28 ธันวาคม 2562) นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 07 มกราคม 2563  [อ่าน : 25]
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 6 เดือน ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 07 มกราคม 2563  [อ่าน : 28]
เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดสระแก้วโดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]