ข่าวเด่น สพม7


สพม.7จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.)
เมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 16]
สพม.7จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.)
สพม.7รวมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์
เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 17]
สพม.7รวมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์
โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ
เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 18]
สพม.7 จัดไปชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ
พิธีเครื่องราชอิสริยาภาณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 60]
พิธีเครื่องราชอิสริยาภาณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ : 01 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 26]
ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
การอบรมสะเต็มศึกษาฯ
เมื่อ : 30 เมษายน 2561  [อ่าน : 29]
การอบรมสะเต็มศึกษาฯ
ติดตามการรับนักเรียนประจำปี 2561
เมื่อ : 30 เมษายน 2561  [อ่าน : 18]
ติดตามการรับนักเรียนประจำปี 2561
ประชุม ก.ต.ป.น. สพม.7
เมื่อ : 25 เมษายน 2561  [อ่าน : 30]
ประชุม ก.ต.ป.น. สพม.7
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ : 25 เมษายน 2561  [อ่าน : 21]
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศูนย์ ฉก.ชน สพม.7 ร่วมพิธีฌาปนกิจนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
เมื่อ : 24 เมษายน 2561  [อ่าน : 25]
ศูนย์ ฉก.ชน สพม.7 ร่วมพิธีฌาปนกิจนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
สพม.7 บรรจุครูผู้ช่วย
เมื่อ : 24 เมษายน 2561  [อ่าน : 27]
สพม.7 บรรจุครูผู้ช่วย
ประชุมแบบติดตามและประเมินผลฯ
เมื่อ : 19 เมษายน 2561  [อ่าน : 21]
ประชุมแบบติดตามและประเมินผลฯ
สพม.7 จัดทำรายงานการเข้าชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ"
เมื่อ : 18 เมษายน 2561  [อ่าน : 21]
สพม.7 จัดทำรายงานการเข้าชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ"
สพม.7 สืบสาน สงกรานต์ไทย 2561
เมื่อ : 13 เมษายน 2561  [อ่าน : 26]
สพม.7 สืบสาน สงกรานต์ไทย 2561
วันมหาเจษฎาบดินทร์
เมื่อ : 02 เมษายน 2561  [อ่าน : 53]
วันมหาเจษฎาบดินทร์
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1
เมื่อ : 02 เมษายน 2561  [อ่าน : 44]
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1
วันอนุรักษ์มรดกไทย
เมื่อ : 02 เมษายน 2561  [อ่าน : 40]
วันอนุรักษ์มรดกไทย
ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน
เมื่อ : 29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 55]
ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน
รับผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาฯ
เมื่อ : 29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 51]
รับผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาฯ
รพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ PISA
เมื่อ : 29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 50]
การประชุมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2018
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]