ข่าวเด่น สพม7


โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 23]
วันที่ 7 ก.ค.2560 ท่านรองปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
สพม.7จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
เมื่อ : 24 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 27]
วันนี้ ( 23 มิ.ย.60)สพม.7 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอสพม.7 เป็นประธานในการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Face to face สะเต็มศึกษา
เมื่อ : 24 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 25]
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ สพม.๗ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Face to face สะเต็มศึกษา "สะเต็มศึกษาชวนกันคิดพิชิตปัญหา" ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
เมื่อ : 16 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 31]
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยารางกูร
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)
เมื่อ : 15 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 89]
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม7 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 39]
นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการ สพม.7 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ผ่านระบบ Data Management Center
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม7 เป็นประธานการประชุมชี้แจง กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 71]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม7 เป็นประธานการประชุมชี้แจง กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามระบบ NISPA และระบบ CATAS
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 95]
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
สพม.7จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก
เมื่อ : 08 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 69]
วันนี้ ( 8 พ.ค.60)สพม.7 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอสพม.7 เป็นประธานในการประชุม
ปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่จำนวน 24 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 06 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 203]
วันนี้ ( 4 พ.ค. 2560) เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 ปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่จำนวน 24 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการครูอย่างเต็มความสามารถและตั้งใจในการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
  แสดงหน้า 1   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]