ข่าวเด่น สพม7


โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 7]
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
สพม.7จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก
เมื่อ : 08 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 32]
วันนี้ ( 8 พ.ค.60)สพม.7 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอสพม.7 เป็นประธานในการประชุม
ปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่จำนวน 24 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 06 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 99]
วันนี้ ( 4 พ.ค. 2560) เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 ปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่จำนวน 24 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการครูอย่างเต็มความสามารถและตั้งใจในการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
  แสดงหน้า 1   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]