ข่าวเด่น สพม7


สพม.7
เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 10]
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.7
สพม.7
เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 7]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4/2562
สพม.7
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 13]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7
เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 35]
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 35]
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจ เด็กชายกิตติคุณ คงมั่น นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ที่เสียชีวิตจากการพลัดตกจากราวบันไดอาคารเรียน
สพม.7
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 22]
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เด็กชายกิตติคุณ คงมั่น นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ณ วัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก
ศูนย์ ฉก.ชน. สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 27]
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 ได้เกิดอุบัติเหตุมีเด็กนักเรียนชายพลัดตกมาจากอาคารเรียนฯ
สพม.7 ดำเนินการประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานยาเสพติด
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 20]
สพม.7 ดำเนินการประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7เป็นประธาน
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม 7 มอบหมายให้ นายวิชัย โกซิน ตำแหน่ง นิติกร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 34]
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สพม.7
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 37]
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
สพม.7 เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 28]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ นางธัญชนก ก้อนเงิน ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
สพม.7 ร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และสวนสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 41]
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และสวนสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.7 ร่วมพิธีจุดเทียน
เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 28]
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สพม.7 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 28]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด สพม.7 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม
สพม.7 ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการบริหารอัตราจ้างเหมาบริการและแนวทางการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 41]
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.7 ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวดำเนินการบริหารอัตราจ้างเหมาบริการและแนวทางการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ในการนี้นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 44 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 50]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 37]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพม.7 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 33]
ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนศึกษาธิการภาค 9
สพม.7 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
เมื่อ : 01 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 54]
เรื่อง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
สพม.7 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2561 (จังหวัดสระแก้ว) ครั้งที่ 2
เมื่อ : 25 กันยายน 2562  [อ่าน : 65]
สพม.7 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2561 (จังหวัดสระแก้ว) ครั้งที่ 2
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]