ข่าวเด่น สพม7


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 03 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 12]
นำโดยนายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมฯ
สพม.7
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 11]
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระชัยมงคลฯ
สพม.7
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 12]
ร่วมพิธีเปิด "โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์" จังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 13]
ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.7
เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 23]
จังหวัดสระแก้ว จัดมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวนกว่า 500,000 บาท
สพม.7
เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 27]
ร่วมรับฟัง VDO CONFERCNCE การดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
สพม.7
เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 25]
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2562
สพม.7
เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 31]
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.7
สพม.7
เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 21]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4/2562
สพม.7
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 31]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7
เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 50]
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 57]
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจ เด็กชายกิตติคุณ คงมั่น นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ที่เสียชีวิตจากการพลัดตกจากราวบันไดอาคารเรียน
สพม.7
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 33]
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เด็กชายกิตติคุณ คงมั่น นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ณ วัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก
ศูนย์ ฉก.ชน. สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 50]
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 ได้เกิดอุบัติเหตุมีเด็กนักเรียนชายพลัดตกมาจากอาคารเรียนฯ
สพม.7 ดำเนินการประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานยาเสพติด
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 39]
สพม.7 ดำเนินการประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7เป็นประธาน
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม 7 มอบหมายให้ นายวิชัย โกซิน ตำแหน่ง นิติกร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 55]
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สพม.7
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 54]
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
สพม.7 เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 42]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ นางธัญชนก ก้อนเงิน ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
สพม.7 ร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และสวนสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 52]
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และสวนสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.7 ร่วมพิธีจุดเทียน
เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 46]
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]