ข่าวเด่น สพม7


สพม.7 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จังหวัดนครนายก
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 18]
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดนครนายก ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.7 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 26]
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดปราจีนบุรี ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.7 ร่วมรับชม Video Conference รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2562
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 12]
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. สพม.7 ร่วมรับชม Video Conference รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ MOU โครงการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 17]
สพม.7ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ MOU โครงการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สพม.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ : 12 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 16]
สพม.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 1/2562
สพม.7 รับบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย
เมื่อ : 11 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 19]
สพม.7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 ราย
สพม.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ : 11 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 15]
สพม.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สพม.7 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 17]
สพม.7 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.
สพม.7ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2562
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 14]
สพม.7 ร่วมกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานภายใต้โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2562 ส่วนที่ 2 ในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 15]
สพม.7 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
สพม.7 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 14]
สพม.7 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference โดยชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิทินการคัดกรอง นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษฯ
สพม.7 เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 19]
สพม.7 เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 17]
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วย นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.
สพม.7 รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2562
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 16]
สพม.7 ร่วมรับชม (Video Conference) รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สพม.7 คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่3 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 44]
พม.7 ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ในสังกัด สพม.7 เพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 5 เมษายน 2558 จำนวน 600 ทุนต่อปี รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2577
สพม.7 ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 28]
สพม.7 ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562
เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 27]
สพม.7 เข้าร่วมรับชม VDO Conference รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562 ในเรื่องศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาฯ
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ศูนย์สะเต็มศึกษา
เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 18]
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก และศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว
สพม.7 ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2562
เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 22]
สพม.7 ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
สพม.7 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด VDO CONFERENCE
เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 17]
สพม.7 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด VIDEO CONFERENCE เรื่อง “การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ” ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]