ข่าวเด่น สพม7


ป.ร.อ. วิชาการ 61
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 169]
ป.ร.อ. วิชาการ 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู สู่การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 144]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู สู่การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 548]
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 193]
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
ประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจการจัดค่ายทักษะชีวิต
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 146]
ประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจการจัดค่ายทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลัง เด็กและเยาวชน"
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ฯ
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 141]
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
สพม.7 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561
เมื่อ : 14 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 451]
สพม.7 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 14 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 155]
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี
การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานฯ
เมื่อ : 14 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 163]
การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันสถาปนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 247]
วันสถาปนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 198]
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
โรงเรียนสนะแก้วคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 171]
ทีม SK War โรงเรียนสนะแก้วคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันระดับนานาชาติรายการ World green mech 2018 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 189]
กลุ่มสหวิทยาเขตศรีบูรพา
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 158]
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 141]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 145]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ประชุมสหวิทยาเขต
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 130]
ประชุมสหวิทยาเขต
HomeSchool
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 143]
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ครั้งที่ 1
STEM Education Project Approach & Project Based Learning SEASON IV
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 146]
STEM Education Project Approach & Project Based Learning SEASON IV
โครงการรักษ์ภาษาไทย
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 143]
นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สพม.7 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดแต่งคำประพันธ์ ม.4-6
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]