ข่าวเด่น สพม7


เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ : 19 มกราคม 2561  [อ่าน : 244]
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิกุล เกมส์ 2017
เมื่อ : 18 มกราคม 2561  [อ่าน : 252]
นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.7 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของ รร.ปราจีนกัลยาณี "กิกุล เกมส์ 2017"
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ : 18 มกราคม 2561  [อ่าน : 245]
สพม.7 ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธ่ีปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์
เมื่อ : 18 มกราคม 2561  [อ่าน : 221]
ผอ สพม.7 เป็นประธานในพิธ่ีปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์
สพม.๗ ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อ : 17 มกราคม 2561  [อ่าน : 217]
วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.สพม.๗ รอง ผอ.สพม.๗ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.๗ ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผ่านช่องทางเพจ OBEC Channel
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เมื่อ : 17 มกราคม 2561  [อ่าน : 231]
สพม.7 ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
เมื่อ : 17 มกราคม 2561  [อ่าน : 189]
วันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทยปีใหม่ 2561
เมื่อ : 29 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 315]
ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทยปีใหม่ 2561
แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 67
เมื่อ : 28 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 365]
แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 67
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เมื่อ : 28 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 248]
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ : 27 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 313]
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพม.๗ ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เมื่อ : 20 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 3124]
วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.สพม.๗ รอง ผอ.สพม.๗ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.๗ ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ผ่านช่องทางเพจ OBEC Channel
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 20 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 322]
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ 2560
เมื่อ : 20 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 303]
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ ๖๗
เมื่อ : 20 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 261]
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ ๖๗
ประชุมเตรียมการรับเสร็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ : 20 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 175]
ประชุมเตรียมการรับเสร็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
เมื่อ : 18 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 172]
วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ เป็นประธานเปิด การประชุมการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 195]
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สพม.๗ ประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ โดยมี นายสุรชาติ เครือศรี ผอ. สพม.๗ เป็นประธานเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รอง ผอ. สพม.๗ ประธานสหวิทยาเขต และผอ.กลุ่ม/หน่วย
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญ กุศลอัฐิทหารที่เสียชีวิตและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย
เมื่อ : 08 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 204]
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. สพม.๗ นำโดย นายอำนวยพร ทรัพย์คง รองผอ. สพม.๗ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทน สพม.๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิทหารที่เสียชีวิตและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย เพื่อเป็นการรำลึก ถึงเกียรติคุณทหารไทยที่ได้เสียสละชีวิตในคราวกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพาถือเป็นวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญ ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี
ประชุม"พบปะครอบครัวบ้านเลขที่ ๗"
เมื่อ : 06 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 185]
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพม.๗ จัดประชุม "พบปะครอบครัวบ้านเลขที่ ๗" โดยมี ผู้บริหาร สพม.๗ นำโดย นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ และ รอง ผอ.สพม.๗ มอบนโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]