ข่าวเด่น สพม7


การจัดทำหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560
เมื่อ : 22 มีนาคม 2561  [อ่าน : 191]
การจัดทำหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560
เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
เมื่อ : 13 มีนาคม 2561  [อ่าน : 245]
เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการ
เมื่อ : 07 มีนาคม 2561  [อ่าน : 258]
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการ
รับผู้ตรวจราชการ ศธ.
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 241]
รับผู้ตรวจราชการ ศธ.
รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 253]
รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังหลังวิทยาคมและโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 387]
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังหลังวิทยาคมและโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 306]
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 194]
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 190]
พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ
ทำบุญตักบตรวันมาฆบูชา
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 245]
ทำบุญตักบตรวันมาฆบูชา
มาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 192]
มาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี
พิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 180]
พิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
(Try out) แบบติดตามและประเมินผลฯ
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 196]
(Try out) แบบติดตามและประเมินผลฯ
ตรวจเยี่ยม รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 212]
ตรวจเยี่ยม รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 174]
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประชุมการรับนักเรียน จ.นครนายก
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 178]
ประชุมการรับนักเรียน จ.นครนายก
โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 190]
โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
ตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัดจังหวัดนครนายก
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 187]
ตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัดจังหวัดนครนายก
พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 213]
พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรครั้งที่ 2/2561
เมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 212]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรครั้งที่ 2/2561
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]