ข่าวเด่น สพม7


โครงการรักษ์ภาษาไทย
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 167]
นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สพม.7 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดแต่งคำประพันธ์ ม.4-6
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศฯ
เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 204]
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศฯ
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 311]
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมฯ ระหว่าง ประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 182]
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมฯ ระหว่าง ประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 216]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5/2561
เมื่อ : 05 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 201]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5/2561
สพม.7 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
เมื่อ : 05 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 220]
สพม.7 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม"ถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุค"
็Homeschool
เมื่อ : 29 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 188]
ประเมินคุณภาพผู้เรียน Homeschool
ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 29 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 278]
ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 259]
สพม.7 ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยกกับระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 220]
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยกกับระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6
สพม.7 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล"ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 513]
สพม.7 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล"ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 204]
ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออก)
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 346]
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออก)
ประชุมชี้แจงระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 260]
ประชุมชี้แจงระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำโคงการฯ
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 171]
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำโคงการฯ
คัดเลือก นักเรียนเพื่อรับทุน "ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี"
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 312]
คัดเลือก นักเรียนเพื่อรับทุน "ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี"
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 188]
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 179]
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
เมื่อ : 08 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 242]
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]