ข่าวเด่น สพม7


พิธ่ีปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์
เมื่อ : 18 มกราคม 2561  [อ่าน : 254]
ผอ สพม.7 เป็นประธานในพิธ่ีปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์
สพม.๗ ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อ : 17 มกราคม 2561  [อ่าน : 246]
วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.สพม.๗ รอง ผอ.สพม.๗ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.๗ ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผ่านช่องทางเพจ OBEC Channel
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เมื่อ : 17 มกราคม 2561  [อ่าน : 261]
สพม.7 ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
เมื่อ : 17 มกราคม 2561  [อ่าน : 214]
วันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทยปีใหม่ 2561
เมื่อ : 29 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 350]
ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทยปีใหม่ 2561
แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 67
เมื่อ : 28 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 400]
แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 67
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เมื่อ : 28 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 273]
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ : 27 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 344]
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพม.๗ ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เมื่อ : 20 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 3154]
วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.สพม.๗ รอง ผอ.สพม.๗ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.๗ ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ผ่านช่องทางเพจ OBEC Channel
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 20 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 353]
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ 2560
เมื่อ : 20 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 331]
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ ๖๗
เมื่อ : 20 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 287]
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ ๖๗
ประชุมเตรียมการรับเสร็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ : 20 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 197]
ประชุมเตรียมการรับเสร็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
เมื่อ : 18 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 193]
วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ เป็นประธานเปิด การประชุมการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 221]
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สพม.๗ ประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ โดยมี นายสุรชาติ เครือศรี ผอ. สพม.๗ เป็นประธานเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รอง ผอ. สพม.๗ ประธานสหวิทยาเขต และผอ.กลุ่ม/หน่วย
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญ กุศลอัฐิทหารที่เสียชีวิตและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย
เมื่อ : 08 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 230]
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. สพม.๗ นำโดย นายอำนวยพร ทรัพย์คง รองผอ. สพม.๗ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทน สพม.๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิทหารที่เสียชีวิตและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย เพื่อเป็นการรำลึก ถึงเกียรติคุณทหารไทยที่ได้เสียสละชีวิตในคราวกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพาถือเป็นวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญ ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี
ประชุม"พบปะครอบครัวบ้านเลขที่ ๗"
เมื่อ : 06 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 199]
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพม.๗ จัดประชุม "พบปะครอบครัวบ้านเลขที่ ๗" โดยมี ผู้บริหาร สพม.๗ นำโดย นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ และ รอง ผอ.สพม.๗ มอบนโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เมื่อ : 06 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 239]
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี สพม.๗ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ เป็นประธานเปิด นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรครั้งที่ 8/2560 ณโรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
เมื่อ : 04 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 250]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และร่วมแสดงความยินดี ผอ.สุรชาติ เครือศรี ผอ สพม.7 ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ สพม.7
ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพม.๗
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 437]
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายมานพ รวยลาภ อดีตรอง ผอ.สพม.๗ นายรพีพงศ์ วิริยะกุลมงคล รอง ผอ.สพป.นครนายก และภรรยา ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพม.๗
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]