ข่าวเด่น สพม7


ตรวจเยี่ยม รร.ปราจิณราษฎรอำรุง2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 343]
ตรวจเยี่ยม รร.ปราจิณราษฎรอำรุง2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 227]
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
สพม.7 รับชม พุธเช้าข่าว สพฐ.
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 345]
สพม.7 รับชม พุธเช้าข่าว สพฐ.
สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 189]
สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
สพม.7คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 207]
สพม.7ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.7
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 209]
พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และตรวจเยี่ยม รร.ซับม่วงวิทยา รร.วังไพรวิทยาคม และ รร.คลองหาดวิทยาคม
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 191]
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 314]
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4/2561
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 198]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4/2561
สพม.7จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.)
เมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 246]
สพม.7จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.)
สพม.7รวมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์
เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 235]
สพม.7รวมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์
โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ
เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 286]
สพม.7 จัดไปชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ
พิธีเครื่องราชอิสริยาภาณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 293]
พิธีเครื่องราชอิสริยาภาณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ : 01 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 668]
ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
การอบรมสะเต็มศึกษาฯ
เมื่อ : 30 เมษายน 2561  [อ่าน : 255]
การอบรมสะเต็มศึกษาฯ
ติดตามการรับนักเรียนประจำปี 2561
เมื่อ : 30 เมษายน 2561  [อ่าน : 209]
ติดตามการรับนักเรียนประจำปี 2561
ประชุม ก.ต.ป.น. สพม.7
เมื่อ : 25 เมษายน 2561  [อ่าน : 589]
ประชุม ก.ต.ป.น. สพม.7
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ : 25 เมษายน 2561  [อ่าน : 227]
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศูนย์ ฉก.ชน สพม.7 ร่วมพิธีฌาปนกิจนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
เมื่อ : 24 เมษายน 2561  [อ่าน : 224]
ศูนย์ ฉก.ชน สพม.7 ร่วมพิธีฌาปนกิจนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
สพม.7 บรรจุครูผู้ช่วย
เมื่อ : 24 เมษายน 2561  [อ่าน : 307]
สพม.7 บรรจุครูผู้ช่วย
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]