ข่าวเด่น สพม7


สพม.7 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 16]
สพม.7 ร่วมต้อนรับ นางสาวประดินันท์ สดีวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ในการเดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
สพม.7 รับบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย อนุมัติโดย กศจ. จ.สระแก้ว
เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 16]
สพม.7 รับบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย อนุมัติโดย กศจ. จ.สระแก้ว วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 12 ราย ฯ
สพม.7 ร่วมต้อนรับ นางสาวประดินันท์ สดีวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3
เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 21]
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางธัญชนก ก้อนเงิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้นางณัฐวีร์ ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพม.7 ร่วมต้อนรับ นางสาวประดินันท์ สดีวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ในการเดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING
เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 19]
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางธัญชนก ก้อนเงิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากร สพม.7 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING ณ ห้องประชุมหน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สพม.7 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)
เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 19]
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นางธัญชนก ก้อนเงิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากร สพม.7 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สพม.7 เข้าร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 20]
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นางธัญชนก ก้อนเงิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวย การกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางณัฐวีร์ ห้วยทราย เข้าร่วม รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
สพม.7 ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 31]
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดย นายณรงค์พจน์ มีสรลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.7 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วม ประชุมการปฏิบัติการ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สพม.7 ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม VDO Conference
เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 31]
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยนางธัญชนก ก้อนเงิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้แทนโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
สพม.7 เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 25]
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป นายประทีบ วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 24]
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กลุ่มส่งเสริมการศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 28]
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สพม.7 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
สพม.7 รับบรรจุครูผู้ช่วย 18 ราย
เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 29]
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 12 ราย และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จำนวน 6 ราย โดยมีนายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.7 กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สพม.7 รับบรรจุครูผู้ช่วย 7 ราย
เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 71]
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ราย และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ยามอยู่เราผูกพัน ยามห่างกันเราคิดถึง
เมื่อ : 01 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 44]
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) โดยมีศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผอ.สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ : 01 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 36]
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.7 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพม.7 ข้าราชการ และบุคลากร สพม.7 เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมหางนกยูง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7ร่วมพิธีถวายสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ : 26 เมษายน 2562  [อ่าน : 37]
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ 12 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางมะลิ ปานสวัสดิ์
เมื่อ : 26 เมษายน 2562  [อ่าน : 32]
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 19.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วยนายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.7 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับ นางมะลิ ปานสวัสดิ์ มารดาของนายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น ณ วัดบำรุงรื่
สพม.7 ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ 2562
เมื่อ : 19 เมษายน 2562  [อ่าน : 37]
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรม "สพม.7 ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ ประจำปี 2562" โดยมีกิจกรรม ถวายปิ่นโตพระสงฆ์ 5 รูป และฟังเทศน์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สพม.7 เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 10 เมษายน 2562  [อ่าน : 47]
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน สพม.7 เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพสกนิกร ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ จิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
สพม.7 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 10 เมษายน 2562  [อ่าน : 54]
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วย นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถก
  แสดงหน้า [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]