ข่าวเด่น สพม7


สพม.7 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 37]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด สพม.7 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม
สพม.7 ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการบริหารอัตราจ้างเหมาบริการและแนวทางการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 54]
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.7 ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวดำเนินการบริหารอัตราจ้างเหมาบริการและแนวทางการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ในการนี้นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 44 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 63]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 50]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพม.7 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
เมื่อ : 13 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 49]
ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนศึกษาธิการภาค 9
สพม.7 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
เมื่อ : 01 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 66]
เรื่อง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
สพม.7 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2561 (จังหวัดสระแก้ว) ครั้งที่ 2
เมื่อ : 25 กันยายน 2562  [อ่าน : 76]
สพม.7 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2561 (จังหวัดสระแก้ว) ครั้งที่ 2
สพม.7 ลงพื้นที่ติดตามและประเมิน
เมื่อ : 20 กันยายน 2562  [อ่าน : 106]
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 (จังหวัดสระแก้ว)
สพม.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อ : 20 กันยายน 2562  [อ่าน : 84]
สพม.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.7 ประจำปี 2562
สพม. 7 ร่วมกับ (ศอ.ปส.จ.สระแก้ว)
เมื่อ : 18 กันยายน 2562  [อ่าน : 78]
ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะนักเรียน
สพม.7 ดำเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ : 18 กันยายน 2562  [อ่าน : 81]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดำเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เทิดเกียรติผู้ทรงค่า งามสง่าแม่พิมพ์ไทย สู่เส้นชัยที่งดงาม ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ
เมื่อ : 18 กันยายน 2562  [อ่าน : 63]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ
สพม.7 คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
เมื่อ : 11 กันยายน 2562  [อ่าน : 123]
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจำปี 2563
สพม.7 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เมื่อ : 11 กันยายน 2562  [อ่าน : 69]
เพื่อรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปีงบประมาณ 2562
ผอ. สพม.7 ร่วมประชุมสัมมนารับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
เมื่อ : 09 กันยายน 2562  [อ่าน : 50]
ผอ. สพม.7 ร่วมประชุมสัมมนารับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
สพม.7 ศึกษาดูงาน ณ สพม.10 ภายใต้ชื่อเขตสุจริต
เมื่อ : 09 กันยายน 2562  [อ่าน : 63]
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
สพม.7 ดำเนินโครงการค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน
เมื่อ : 04 กันยายน 2562  [อ่าน : 59]
สพม.7 ดำเนินโครงการค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้กับโรงเรียนในสังกัด จังหวัดสระแก้ว
สพม.7 ร่วมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ : 04 กันยายน 2562  [อ่าน : 66]
สพม.7 ร่วมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สพม.7 ประชุมรับฟังนโยบายทางการศึกษา และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรฯ
เมื่อ : 04 กันยายน 2562  [อ่าน : 52]
สพม.7 ร่วมกับคณะกรรม ก.ต.ป.น. สพม.7 ในการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ฯ
สพม.7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ : 04 กันยายน 2562  [อ่าน : 58]
สพม.7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จำนวน 4 ราย
  แสดงหน้า [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]