ข่าวเด่น สพม7


สพม.7 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อ : 04 กันยายน 2562  [อ่าน : 59]
สพม.7 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
สพม.7 ปลูกต้นรวงผึ้ง "ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 90]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 นำข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สพม.7 พร้อมด้วยสหวิทยาเขต สพม.7 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฯ
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ฯ จ.ปราจีนบุรี
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 171]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
การประชุมงานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ 2562
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 66]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สพม. 7 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 70]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัด สพม. 7 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สพม. 7 เข้าร่วมพิธี เปิดและลงนามความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาฯ
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 71]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม. 7 เข้าร่วมพิธี เปิดและลงนามความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมบริหารข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การแนะแนวสายงานอาชีพและร่วมมือทวิศึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหาร บูรณาการเรียนการสอนและมีความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สพม.7 จัดการประชุมชี้แจงขั้นตอนสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุ ราชการที่พึงได้รับหลังเกษียณอายุราชการ
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 67]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.7 จัดการประชุมชี้แจงขั้นตอนสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุ ราชการที่พึงได้รับหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีข้าราชการ จำนวน 70 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 8 ราย รวมทั้งสิน 78 ราย โดยมีนายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานการประชุมฯ
สพม.7 ร่วมงานไหว้ครู - ครอบครู ประจำปี 2562
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 74]
สพม. 7 ร่วมงานไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2562 จัดโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 การประชุมเตรียมการจัดงานมอบเกียรติบัตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 59]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม. 7 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมอบเกียรติบัตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขต เข้าร่วมประชุม
สพม.7 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฯ EEC
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 64]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7พร้อมด้วย นางสาวภาณุมาศ น้อยแสง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้การมีงานทำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รองรับนโยบายผลิตกำลังแรงงานเข้าสู่เขตพื้นที่ EEC
สพม.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2562
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 57]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เข้าร่วมประชุม ในการนี้
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 52]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม. ๗ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพม. ๗ ข้าราชการ และบุคลากร สพม.๗ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
สพม. ๗ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 49]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม. ๗ มอบหมายให้ นางธัญชนก ก้อนเงินผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม. ๗ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 52]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม. ๗ พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร สพม. ๗ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สพม.7 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2562หกดแ
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 59]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ฯ
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อศาสนาและการศึกษา
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 48]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อศาสนาและการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศิษย์เก่าโรงเรียนกบินทร์บุรี ณ วัดป่าประดู่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 56]
สพม.7 ร่วมต้อนรับ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ
สพม.7 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษาขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 66]
สพม.7 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษาขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
สพม.7 ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ฯ
เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 59]
สพม.7 ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ประเมินศักยภาพ แบบ 360 องศา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.7 จิตอาสา นำพาเขตพื้นที่สีเขียว
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 84]
สพม.7 จิตอาสา นำพาเขตพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
  แสดงหน้า [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]