ข่าวเด่น สพม7


สพม.7ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 73]
สพม.7 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
สพม.7 ร่วมแสดงความยินดีกับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 108]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพม.7 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เนื่องในโอกาสรับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานตัวแทนพรรคภูมิใจไทย จังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 54]
สพม.7 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายนภัทร อนันต์อิทธิ เด็กนักเรียนโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง พร้อมมอบเงินกองทุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.7 ให้แก่ครอบครัวของเด็กผู้เสียชีวิต
สพม.7 ต้อนรับท่าน กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 268]
สพม. 7 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤษ ละมูลมอญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผอ.โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
สพม.7 ประชุมฯ คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาฯ
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 61]
สพม.7 คัดเลือกนักเรียนในสังกัด สพม.7 จังหวัดนครนายก เพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2562
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.7 พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสังกัด สพม.7
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 51]
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และคณะบุคลากรจาก สพม.33 เดินทางมาส่งหนังสือรายงานตัว และพบปะพูดคุยกับคณะ ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพม.7
สพม.7 ประชุมมาตรฐาน สพท. พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 60]
สพม.7 ประชุมการติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตามมาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
สพม.7 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรา เพื่อวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนฯ
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 117]
สพม.7 ดำเนินการวางแผนจัดสรรอัตรา ตามบัญชีแผนรองรับนักศึกษาทุน ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สพม.7 ร่วมการประชุมทางไกล (TELECONFERENCE) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 84]
สพม.7 ร่วมการประชุมทางไกล (TELECONFERENCE) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ
สพม.7 คัดเสือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 79]
สพม.7 คัดเสือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 59]
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดสระแก้ว ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลฯ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 59]
การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลฯ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สพม.7 จัดการประชุมชี้แจงยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนบนระบบ Virtual School Online
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 58]
สพม.7 จัดการประชุมชี้แจงยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนบนระบบ Virtual School Online
สพม.7 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จังหวัดนครนายก
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 115]
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดนครนายก ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.7 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 114]
สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดปราจีนบุรี ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.7 ร่วมรับชม Video Conference รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2562
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 100]
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. สพม.7 ร่วมรับชม Video Conference รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ MOU โครงการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1538]
สพม.7ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ MOU โครงการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สพม.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ : 12 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 102]
สพม.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 1/2562
สพม.7 รับบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย
เมื่อ : 11 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 108]
สพม.7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 ราย
สพม.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ : 11 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 81]
สพม.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  แสดงหน้า [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]