770capital

ข่าวเด่น สพม7


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยกกับระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 98]
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยกกับระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6
สพม.7 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล"ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 183]
สพม.7 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล"ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 92]
ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออก)
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 139]
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออก)
ประชุมชี้แจงระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 94]
ประชุมชี้แจงระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำโคงการฯ
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 78]
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำโคงการฯ
คัดเลือก นักเรียนเพื่อรับทุน "ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี"
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 101]
คัดเลือก นักเรียนเพื่อรับทุน "ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี"
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 78]
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 80]
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
เมื่อ : 08 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 99]
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
ตรวจเยี่ยม รร.ปราจิณราษฎรอำรุง2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 126]
ตรวจเยี่ยม รร.ปราจิณราษฎรอำรุง2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 110]
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
สพม.7 รับชม พุธเช้าข่าว สพฐ.
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 126]
สพม.7 รับชม พุธเช้าข่าว สพฐ.
สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 94]
สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
สพม.7คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 96]
สพม.7ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.7
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 86]
พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และตรวจเยี่ยม รร.ซับม่วงวิทยา รร.วังไพรวิทยาคม และ รร.คลองหาดวิทยาคม
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 89]
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 147]
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4/2561
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 78]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4/2561
สพม.7จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.)
เมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 124]
สพม.7จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.)
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]