ข่าวเด่น สพม7


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยกกับระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 129]
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยกกับระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6
สพม.7 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล"ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 241]
สพม.7 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล"ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 112]
ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออก)
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 180]
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออก)
ประชุมชี้แจงระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 121]
ประชุมชี้แจงระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำโคงการฯ
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 98]
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำโคงการฯ
คัดเลือก นักเรียนเพื่อรับทุน "ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี"
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 124]
คัดเลือก นักเรียนเพื่อรับทุน "ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี"
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 99]
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 100]
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารทางการศึกษาทุกสังกัดฯในจังหวัดสระแก้ว
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
เมื่อ : 08 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 120]
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
ตรวจเยี่ยม รร.ปราจิณราษฎรอำรุง2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 173]
ตรวจเยี่ยม รร.ปราจิณราษฎรอำรุง2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 141]
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
สพม.7 รับชม พุธเช้าข่าว สพฐ.
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 181]
สพม.7 รับชม พุธเช้าข่าว สพฐ.
สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 115]
สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
สพม.7คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 120]
สพม.7ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.7
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 111]
พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และตรวจเยี่ยม รร.ซับม่วงวิทยา รร.วังไพรวิทยาคม และ รร.คลองหาดวิทยาคม
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 107]
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 190]
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4/2561
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 95]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4/2561
สพม.7จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.)
เมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 149]
สพม.7จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.)
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]