ข่าวเด่น สพม7


สพม.7รวมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์
เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 141]
สพม.7รวมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์
โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ
เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 167]
สพม.7 จัดไปชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ
พิธีเครื่องราชอิสริยาภาณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 198]
พิธีเครื่องราชอิสริยาภาณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ : 01 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 447]
ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
การอบรมสะเต็มศึกษาฯ
เมื่อ : 30 เมษายน 2561  [อ่าน : 145]
การอบรมสะเต็มศึกษาฯ
ติดตามการรับนักเรียนประจำปี 2561
เมื่อ : 30 เมษายน 2561  [อ่าน : 131]
ติดตามการรับนักเรียนประจำปี 2561
ประชุม ก.ต.ป.น. สพม.7
เมื่อ : 25 เมษายน 2561  [อ่าน : 357]
ประชุม ก.ต.ป.น. สพม.7
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ : 25 เมษายน 2561  [อ่าน : 135]
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศูนย์ ฉก.ชน สพม.7 ร่วมพิธีฌาปนกิจนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
เมื่อ : 24 เมษายน 2561  [อ่าน : 136]
ศูนย์ ฉก.ชน สพม.7 ร่วมพิธีฌาปนกิจนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
สพม.7 บรรจุครูผู้ช่วย
เมื่อ : 24 เมษายน 2561  [อ่าน : 184]
สพม.7 บรรจุครูผู้ช่วย
ประชุมแบบติดตามและประเมินผลฯ
เมื่อ : 19 เมษายน 2561  [อ่าน : 124]
ประชุมแบบติดตามและประเมินผลฯ
สพม.7 จัดทำรายงานการเข้าชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ"
เมื่อ : 18 เมษายน 2561  [อ่าน : 238]
สพม.7 จัดทำรายงานการเข้าชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ"
สพม.7 สืบสาน สงกรานต์ไทย 2561
เมื่อ : 13 เมษายน 2561  [อ่าน : 128]
สพม.7 สืบสาน สงกรานต์ไทย 2561
วันมหาเจษฎาบดินทร์
เมื่อ : 02 เมษายน 2561  [อ่าน : 217]
วันมหาเจษฎาบดินทร์
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1
เมื่อ : 02 เมษายน 2561  [อ่าน : 188]
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1
วันอนุรักษ์มรดกไทย
เมื่อ : 02 เมษายน 2561  [อ่าน : 196]
วันอนุรักษ์มรดกไทย
ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน
เมื่อ : 29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 204]
ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน
รับผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาฯ
เมื่อ : 29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 192]
รับผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาฯ
รพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ PISA
เมื่อ : 29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 246]
การประชุมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2018
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรครั้งที่ 3/2561 ณโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เมื่อ : 27 มีนาคม 2561  [อ่าน : 168]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรครั้งที่ 3/2561 ณโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]