ข่าวเด่น สพม7


ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 137]
กลุ่มสหวิทยาเขตศรีบูรพา
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 117]
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 105]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 104]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ประชุมสหวิทยาเขต
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 94]
ประชุมสหวิทยาเขต
HomeSchool
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 101]
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ครั้งที่ 1
STEM Education Project Approach & Project Based Learning SEASON IV
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 105]
STEM Education Project Approach & Project Based Learning SEASON IV
โครงการรักษ์ภาษาไทย
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 99]
นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สพม.7 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดแต่งคำประพันธ์ ม.4-6
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศฯ
เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 130]
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศฯ
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 213]
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมฯ ระหว่าง ประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 122]
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมฯ ระหว่าง ประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 135]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5/2561
เมื่อ : 05 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 134]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5/2561
สพม.7 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
เมื่อ : 05 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 154]
สพม.7 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม"ถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุค"
็Homeschool
เมื่อ : 29 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 130]
ประเมินคุณภาพผู้เรียน Homeschool
ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 29 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 167]
ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 144]
สพม.7 ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยกกับระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 150]
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยกกับระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6
สพม.7 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล"ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 320]
สพม.7 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล"ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 130]
ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]