770capital

ข่าวเด่น สพม7


บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ : 26 มีนาคม 2561  [อ่าน : 141]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประชุมสภากาแฟสัญจร จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561
เมื่อ : 23 มีนาคม 2561  [อ่าน : 156]
ประชุมสภากาแฟสัญจร จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561
ประชุมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
เมื่อ : 22 มีนาคม 2561  [อ่าน : 141]
ประชุมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
การจัดทำหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560
เมื่อ : 22 มีนาคม 2561  [อ่าน : 150]
การจัดทำหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560
เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
เมื่อ : 13 มีนาคม 2561  [อ่าน : 188]
เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการ
เมื่อ : 07 มีนาคม 2561  [อ่าน : 210]
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการ
รับผู้ตรวจราชการ ศธ.
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 187]
รับผู้ตรวจราชการ ศธ.
รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 190]
รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังหลังวิทยาคมและโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 280]
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังหลังวิทยาคมและโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 223]
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 155]
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 149]
พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ
ทำบุญตักบตรวันมาฆบูชา
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 172]
ทำบุญตักบตรวันมาฆบูชา
มาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 143]
มาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี
พิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 138]
พิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
(Try out) แบบติดตามและประเมินผลฯ
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 153]
(Try out) แบบติดตามและประเมินผลฯ
ตรวจเยี่ยม รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 159]
ตรวจเยี่ยม รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 135]
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประชุมการรับนักเรียน จ.นครนายก
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 140]
ประชุมการรับนักเรียน จ.นครนายก
โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 145]
โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]