ข่าวเด่น สพม7


บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ : 26 มีนาคม 2561  [อ่าน : 159]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประชุมสภากาแฟสัญจร จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561
เมื่อ : 23 มีนาคม 2561  [อ่าน : 178]
ประชุมสภากาแฟสัญจร จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561
ประชุมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
เมื่อ : 22 มีนาคม 2561  [อ่าน : 159]
ประชุมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
การจัดทำหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560
เมื่อ : 22 มีนาคม 2561  [อ่าน : 174]
การจัดทำหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560
เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
เมื่อ : 13 มีนาคม 2561  [อ่าน : 214]
เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการ
เมื่อ : 07 มีนาคม 2561  [อ่าน : 237]
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการ
รับผู้ตรวจราชการ ศธ.
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 214]
รับผู้ตรวจราชการ ศธ.
รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 221]
รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังหลังวิทยาคมและโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
เมื่อ : 06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 336]
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังหลังวิทยาคมและโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 269]
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 173]
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 165]
พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ
ทำบุญตักบตรวันมาฆบูชา
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 206]
ทำบุญตักบตรวันมาฆบูชา
มาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 161]
มาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี
พิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
เมื่อ : 02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 159]
พิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
(Try out) แบบติดตามและประเมินผลฯ
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 173]
(Try out) แบบติดตามและประเมินผลฯ
ตรวจเยี่ยม รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 183]
ตรวจเยี่ยม รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 153]
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประชุมการรับนักเรียน จ.นครนายก
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 156]
ประชุมการรับนักเรียน จ.นครนายก
โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 166]
โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]