ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์หรับการเรียนการสอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์หรับการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 370]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์หรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 155]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 167]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 176]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 168]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 134]
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 121]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์
เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 123]
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ
  แสดงหน้า 1   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]