ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 7]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 6]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 9]
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 5]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์
เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 6]
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ
  แสดงหน้า 1   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]