แจ้งสถานศึกษาทราบ


ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
21 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 22]
สพม.7 ขอมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
04 กันยายน 2562  [อ่าน : 1917]
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
07 มีนาคม 2562  [อ่าน : 258]
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
22 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 304]
แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
22 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 307]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฯ
20 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 194]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 26 ก.ย.61
27 กันยายน 2561  [อ่าน : 551]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 25 ก.ย.61
26 กันยายน 2561  [อ่าน : 337]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2562
12 กันยายน 2561  [อ่าน : 308]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
11 กันยายน 2561  [อ่าน : 193]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2561
30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 225]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-Ds Pre-admmission TCAS62
30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 190]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 28 ส.ค.61
28 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 236]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 23 ส.ค.61
23 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 175]
การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยา ระดับชาติ
22 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 110]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
15 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 164]
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
15 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 85]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 14 ส.ค.61
14 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 123]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ
09 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 75]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 3 ส.ค.61
06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 101]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]