แจ้งสถานศึกษาทราบ


การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
21 กันยายน 2560  [อ่าน : 141]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 20 ก.ย.60
21 กันยายน 2560  [อ่าน : 17]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 19 ก.ย.60
20 กันยายน 2560  [อ่าน : 21]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
20 กันยายน 2560  [อ่าน : 11]
ประชาสัมพันธ์ ยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561
18 กันยายน 2560  [อ่าน : 9]
ขอเชิญบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
13 กันยายน 2560  [อ่าน : 34]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560
03 กันยายน 2560  [อ่าน : 45]
ประกาศผลการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน
03 กันยายน 2560  [อ่าน : 33]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 31 ส.ค.60
01 กันยายน 2560  [อ่าน : 59]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไ
28 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 20]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 28 ส.ค.60
28 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 63]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 21 ส.ค.60
22 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 134]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 15 ส.ค.60
16 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 71]
ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน
15 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 142]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 9 ส.ค.60
10 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 72]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
10 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 67]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 4 ส.ค.60
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 84]
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 33]
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 92]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้น ปวช.
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 84]
  แสดงหน้า 1 [2] [3]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]