แจ้งสถานศึกษาทราบ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 0]
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปรเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 0]
ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 0]
ประชาสัมพันธ์การสมัครร่วมค่ายการเงินทิสโก้
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 1]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 17 ก.ค.60
18 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 32]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 30 มิ.ย.60
03 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 100]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 27 มิ.ย.60
28 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 89]
ประชาสัมพันธ์การประกวดเดี่ยวปี่ใน เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง
21 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 31]
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์
21 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 22]
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
20 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 18]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 19 มิ.ย.60
19 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 84]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้นำการบันเทิงในการลูกเสือ
19 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 22]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 16 มิ.ย.60
16 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 48]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 15 มิ.ย.60
16 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 55]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 14 มิ.ย.60
14 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 54]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 151]
ขอให้ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2560 ส่งเอกสาร
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 145]
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค
17 กุมภาพันธ์ 2560  [อ่าน : 122]
  แสดงหน้า 1   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]