แจ้งสถานศึกษาทราบ


สพม.7 ขอมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
04 กันยายน 2562  [อ่าน : 1222]
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
07 มีนาคม 2562  [อ่าน : 206]
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
22 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 227]
แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
22 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 242]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฯ
20 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 143]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 26 ก.ย.61
27 กันยายน 2561  [อ่าน : 469]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 25 ก.ย.61
26 กันยายน 2561  [อ่าน : 274]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2562
12 กันยายน 2561  [อ่าน : 256]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
11 กันยายน 2561  [อ่าน : 150]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2561
30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 189]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-Ds Pre-admmission TCAS62
30 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 180]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 28 ส.ค.61
28 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 218]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 23 ส.ค.61
23 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 162]
การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยา ระดับชาติ
22 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 97]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
15 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 156]
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
15 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 78]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 14 ส.ค.61
14 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 116]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ
09 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 72]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 3 ส.ค.61
06 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 99]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 31 ก.ค.61 - 2 ส.ค.61
01 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 98]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]