770capital

 แจ้งสถานศึกษาทราบ


รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 17 ม.ค.61
18 มกราคม 2561  [อ่าน : 304]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาช่วยประสัมพันธ์
15 มกราคม 2561  [อ่าน : 115]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษา
27 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 86]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
27 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 163]
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา 2561
15 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 931]
ประชาสัมพันธ์และสมัครนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
15 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 149]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
15 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 91]
การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C
15 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 120]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา
15 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 74]
การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
15 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 259]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา
08 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 85]
การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
08 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 123]
ขอส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปั่ญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ
07 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 30]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
07 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 155]
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
07 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 196]
กำหนดโครงการ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 2560
07 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 50]
การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 2560
07 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 130]
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 42]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 95]
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 163]
  แสดงหน้า [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]