แจ้งสถานศึกษาทราบ


การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 114]
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 258]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 41]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยส่งผลงานเข้ารับ รางวัลโลกสีเขียว ครั้งที่ 19
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 39]
การประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
24 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 35]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปี งบประมาณ 2561
24 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 208]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ประจำปี 2560
24 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 46]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
24 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 74]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ
24 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 30]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร
23 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 59]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 36]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC
23 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 886]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
21 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 49]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 21]
ขอเชิญ เข้าร่วมงาน "รวมพลังเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง" ปี 2560
21 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 42]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
21 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 25]
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
17 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 62]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
17 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 43]
ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
17 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 70]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
15 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 80]
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]