แจ้งสถานศึกษาทราบ


รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 31 ส.ค.60
01 กันยายน 2560  [อ่าน : 117]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไ
28 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 224]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 28 ส.ค.60
28 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 330]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 21 ส.ค.60
22 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 343]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 15 ส.ค.60
16 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 329]
ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน
15 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 617]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 9 ส.ค.60
10 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 269]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
10 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 278]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 4 ส.ค.60
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 262]
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 254]
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 353]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้น ปวช.
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 162]
ขอความร่วมมือส่งทีมโรงเรียนเข้าร่วม การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภาคตะวันออก ปี 2560
02 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 399]
ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ องค์ความรู้ด้านจิตตปัญญา สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน
26 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 165]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 25 ก.ค.60
25 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 352]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 105]
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปรเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 175]
ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 106]
ประชาสัมพันธ์การสมัครร่วมค่ายการเงินทิสโก้
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 114]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 17 ก.ค.60
18 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 200]
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]