บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 7]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร,อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 5]
กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ม.4และโครงการหลักสูตรเตรียมครู
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 5]
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 4]
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 6]
ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 4]
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทวิศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 0]
โครงการถนนปลอดภัยสวมหมวก ๑๐๐ เปอร์เซอร์,ชมรมเยาวชนรักษ์ไทย ร่วมใจสืบสานศิลป์,อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์,ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน,ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี,รับสมัครนักวิชาทหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 9]
รับการนิเทศ ติด กาารเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 7]
รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560และประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งภายในโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูถัมภ์
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 6]
นักเรียนเข้าร่วมการอบรม "ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 10]
ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้าง "โดมเพื่อน้อง"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 9]
โครงการตรวจปัสสาวะนร.กลุ่มเสี่ยง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 6]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2,3,5 และ 6 , และประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำโครงงานฟิสิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมฯ
22 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 8]
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่ง สพฐ (OBECQA)และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
22 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 7]
นักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทานและศึกษาดูงานสะเต็มศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
22 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 8]
ศน.เยี่ยมโรงเรียน,อบรมเชิงปฏิบัติการ"ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมปราจิณราษฎรอำรุง
22 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 10]
อบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
21 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 9]
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนและแนะนำครูใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
21 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 14]
จัดปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน,จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน,รับการนิเทศก์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลังวิทยาคม
21 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 9]
รางว้ัลชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่,รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ,รางวัลนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
  แสดงหน้า 1 [2] [3]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]