บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 90]
ประชุมวิชาการ,อบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 93]
นายธีรชัย ลีลาพรหม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ได้รับโล่ห์ พร้อมเกียรติบัตร รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น ระดับประเทศ ในการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และแสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ที่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 100]
เชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวันตะเคียนวิทยาคม
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 76]
สหวิทยาเขต
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณวิทยา
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 64]
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 33]
จัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21,กิจกรรมหน้าเสาธง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 30]
เข้าร่วมการอบรมโรงเรียนคุณธรรม,กิจกรรม "พุทธมามะกะ"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 20]
ประชุมผู้ปกครอง,ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,บริจาคเลือด
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 25]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 28]
กิจกรรม"วันพบผู้ปกครองของลูก"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาพระยา
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 31]
ประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมหน้าเสาธง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 28]
ค่ายอบรมจริยธรรมคุณธรรม 60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 34]
ตำรวจวังตะเคียนได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนกับโครงการ"ถนนปลอดภัย"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 25]
คณะแพทย์มาให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่คณะครู
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 13]
โครงการฝึกสอนทำดอกไม้จันทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 18]
เขาค่ายฝึกทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเบื้องต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 31]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร,อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 30]
กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ม.4และโครงการหลักสูตรเตรียมครู
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 33]
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 24]
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]