770capital

 บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
11 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 404]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
11 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 348]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีสวตรอุปถัมภ์
08 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 324]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีสวตรอุปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
07 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 274]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
03 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 349]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
23 เมษายน 2561  [อ่าน : 298]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
02 เมษายน 2561  [อ่าน : 215]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
02 เมษายน 2561  [อ่าน : 207]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
02 เมษายน 2561  [อ่าน : 213]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 338]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 217]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม
29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 163]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 188]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
29 มีนาคม 2561  [อ่าน : 216]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
26 มีนาคม 2561  [อ่าน : 160]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์วิทยา
22 มีนาคม 2561  [อ่าน : 167]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
22 มีนาคม 2561  [อ่าน : 172]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
19 มีนาคม 2561  [อ่าน : 175]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
19 มีนาคม 2561  [อ่าน : 299]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
19 มีนาคม 2561  [อ่าน : 164]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]