บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 322]
อบรมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน แก่นักเรียน ม.4 และสอนปรับพื้นฐานแก่นักเรียนชั้น ม.1 และส่งราชการการครูย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 301]
จัดประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และได้แนะนำครูใหม่ จากนั้นได้เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 272]
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 254]
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 286]
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 513]
กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ กิจกรรมลูกม.อ.จิตอาสารวมพลังพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
08 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 345]
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
07 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 411]
อบรมโครงการพัฒนารูปแบบกลไกลการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
07 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 363]
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
07 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 805]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณวิทยา
06 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 377]
การประชุมเพื่อวิเคราะห์โอเน็ตปีการศึกษา 2559
กิจกรรมข่าว
14 มีนาคม 2560  [อ่าน : 297]
โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
23 กุมภาพันธ์ 2560  [อ่าน : 282]
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]