บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
07 มีนาคม 2561  [อ่าน : 301]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
07 มีนาคม 2561  [อ่าน : 325]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณวิทยา
07 มีนาคม 2561  [อ่าน : 405]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 261]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 255]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
06 มีนาคม 2561  [อ่าน : 296]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
05 มีนาคม 2561  [อ่าน : 249]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
05 มีนาคม 2561  [อ่าน : 286]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 278]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 562]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม
28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 370]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 305]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 265]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 315]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 252]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 309]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
26 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 189]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
26 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 229]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
26 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 240]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
26 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 185]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
  แสดงหน้า [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]