770capital

 บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 180]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
02 มีนาคม 2561  [อ่าน : 304]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม
28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 218]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 187]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
28 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 155]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 163]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 155]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
27 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 122]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
26 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 126]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
26 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 136]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
26 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 145]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
26 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 115]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
23 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 116]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
22 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 126]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
20 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 194]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
20 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 124]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
20 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 124]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
16 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 205]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
16 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 122]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
16 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 128]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
  แสดงหน้า [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]