บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม 7
15 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 202]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม 7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
15 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 182]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
15 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 132]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปรากัลยาณี
14 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 126]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปรากัลยาณี
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์วิทยา
14 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 210]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
14 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 143]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
14 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 166]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 142]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
14 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 150]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
14 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 129]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
14 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 157]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
14 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 131]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
14 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 128]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
12 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 179]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
09 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 163]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
08 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 159]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
08 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 150]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองนครนายก
08 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 164]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์วิทยา
08 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 184]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ
08 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 207]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]