บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม
03 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 346]
ร่วมถวายดอกไม้จันทน์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
03 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 268]
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 18 ปี,วันปิยมหาราช
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
03 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 374]
ปรอ ถักทักใจ รวมสายใยกตเวทิตา,ยินดีต้อนรับครูใหม่,มอบทุนการศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลา,ร่วมถวายดอกไม้จันทน์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
28 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 281]
ร่วมพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
25 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 327]
ร่วมพิธีวางพวงมาลา"วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
25 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 282]
พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 488]
ค่ายเพิ่มเวลารู้ Active Learning Camp ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 727]
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (นวดแผนไทย)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 468]
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนองครักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 589]
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพม.7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 583]
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข่าวประชาสัมพันธ์ไทยรัฐวิทยา 7
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 332]
รับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 และ กิจกรรม"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 273]
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 249]
โรงเรียนองครักษ์ได้ทำการสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 443]
ประชุมวิชาการ,อบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 471]
นายธีรชัย ลีลาพรหม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ได้รับโล่ห์ พร้อมเกียรติบัตร รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น ระดับประเทศ ในการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และแสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ที่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 517]
เชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวันตะเคียนวิทยาคม
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 400]
สหวิทยาเขต
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณวิทยา
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 445]
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 292]
จัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21,กิจกรรมหน้าเสาธง
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]