บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 244]
เข้าร่วมการอบรมโรงเรียนคุณธรรม,กิจกรรม "พุทธมามะกะ"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 239]
ประชุมผู้ปกครอง,ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,บริจาคเลือด
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 241]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 353]
กิจกรรม"วันพบผู้ปกครองของลูก"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาพระยา
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 294]
ประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมหน้าเสาธง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 257]
ค่ายอบรมจริยธรรมคุณธรรม 60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 327]
ตำรวจวังตะเคียนได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนกับโครงการ"ถนนปลอดภัย"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 270]
คณะแพทย์มาให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่คณะครู
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 260]
โครงการฝึกสอนทำดอกไม้จันทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 253]
เขาค่ายฝึกทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเบื้องต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 293]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร,อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 384]
กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ม.4และโครงการหลักสูตรเตรียมครู
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 312]
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 367]
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 327]
ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 228]
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทวิศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
26 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 241]
โครงการถนนปลอดภัยสวมหมวก ๑๐๐ เปอร์เซอร์,ชมรมเยาวชนรักษ์ไทย ร่วมใจสืบสานศิลป์,อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์,ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน,ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี,รับสมัครนักวิชาทหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 723]
รับการนิเทศ ติด กาารเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 239]
รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560และประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งภายในโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูถัมภ์
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 243]
นักเรียนเข้าร่วมการอบรม "ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว"
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]