บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 345]
ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้าง "โดมเพื่อน้อง"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 300]
โครงการตรวจปัสสาวะนร.กลุ่มเสี่ยง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
24 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 278]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2,3,5 และ 6 , และประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำโครงงานฟิสิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมฯ
22 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 260]
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่ง สพฐ (OBECQA)และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
22 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 247]
นักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทานและศึกษาดูงานสะเต็มศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
22 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 265]
ศน.เยี่ยมโรงเรียน,อบรมเชิงปฏิบัติการ"ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมปราจิณราษฎรอำรุง
22 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 255]
อบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
21 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 217]
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนและแนะนำครูใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
21 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 719]
จัดปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน,จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน,รับการนิเทศก์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลังวิทยาคม
21 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 214]
รางว้ัลชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่,รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ,รางวัลนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
21 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 229]
ประชุมมอบนโยบายการฝึก นศท. , เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า,ประชุมชี้แจงนักเรียนระดับชั้น ม.2.3.5. และ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 229]
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่งสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 246]
คุณครูคนใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 243]
คุณครูคนใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 406]
กิจกรรมปลูกต้นปอเทือง,ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าเพื่อเตรียมงานทอดผ้าป่าสร้างโดม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 313]
รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท,แสดงความยินดีกับนายพงศธร สีแคน ได้รับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL,ต้อนรับครูย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตรราษฎร์บำรุง
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 224]
ชมรมเยาวชนรักษ์ไทยร่วมใจสืบสานศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 212]
พิธีเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการครูที่ปรึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมฯ
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 223]
การอบรมทำบายศรี ธูปเทียนแพ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 218]
จุดพลังใจ ช่อง 3 Family ช่อง 13
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]