บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 215]
โครงการพัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน,สภากาแฟ/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,การปฐมนิเทศน์และประชุมสัมนานักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 286]
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4,อบรมโครงการพัฒนาความสามารถครู,ต้อนรับคุณครูที่ได้ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 265]
โครงการหน่วยแพทย์อาสา ไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน,กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1และม.4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 430]
ภาพบรรยากาศการเปิดเทอมใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 246]
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 806]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 431]
กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 226]
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร,กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่,กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ม.1,กิจกรรมร่วมต้อนรับคุณครูเข้าใหม่ จำนวน 12 ท่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 225]
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 467]
เข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์ในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 257]
กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ม.4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณวิทยา
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 278]
กิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 274]
อบรมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน แก่นักเรียน ม.4 และสอนปรับพื้นฐานแก่นักเรียนชั้น ม.1 และส่งราชการการครูย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 260]
จัดประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และได้แนะนำครูใหม่ จากนั้นได้เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 236]
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 215]
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 245]
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 418]
กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ กิจกรรมลูกม.อ.จิตอาสารวมพลังพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
08 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 306]
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
07 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 343]
อบรมโครงการพัฒนารูปแบบกลไกลการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]