บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 303]
คุณครูคนใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 296]
คุณครูคนใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 480]
กิจกรรมปลูกต้นปอเทือง,ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าเพื่อเตรียมงานทอดผ้าป่าสร้างโดม
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 394]
รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท,แสดงความยินดีกับนายพงศธร สีแคน ได้รับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL,ต้อนรับครูย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตรราษฎร์บำรุง
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 284]
ชมรมเยาวชนรักษ์ไทยร่วมใจสืบสานศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 249]
พิธีเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการครูที่ปรึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมฯ
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 277]
การอบรมทำบายศรี ธูปเทียนแพ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 253]
จุดพลังใจ ช่อง 3 Family ช่อง 13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
19 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 269]
โครงการพัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน,สภากาแฟ/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,การปฐมนิเทศน์และประชุมสัมนานักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 337]
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4,อบรมโครงการพัฒนาความสามารถครู,ต้อนรับคุณครูที่ได้ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 315]
โครงการหน่วยแพทย์อาสา ไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน,กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1และม.4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 509]
ภาพบรรยากาศการเปิดเทอมใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 297]
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 1040]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 575]
กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 299]
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร,กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่,กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ม.1,กิจกรรมร่วมต้อนรับคุณครูเข้าใหม่ จำนวน 12 ท่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม
17 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 277]
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 559]
เข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์ในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 315]
กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ม.4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณวิทยา
15 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 336]
กิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]