ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบขอยกเลิกวันลา แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาพักผ่อน แบบใบลาพักผ่อน
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ 6006) แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ 6006)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
  แสดงหน้า 1   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]