คลิปวีดีโอ กิจกรรม สพม7


นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ปี 2563
25 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 34]
01 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษแนวทางใหม่ฯ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
26 กันยายน 2561  [อ่าน : 680]
ชี้แจงการประเมินส่นราชการตามมาตราปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)
10 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 798]
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 สพม.7
08 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 964]
รับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้อนหลัง)
04 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 761]
วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
13 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 963]
นำเสนอ สพม.7
01 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 1149]
สพม.7 ร่วมใจถวายอาลัยพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทย
09 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 741]
  แสดงหน้า 1   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]