หน้าหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการ สถ. จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
28มี.ค.60
รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ สพม 7
รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ สพม 7
570-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.60
รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพม 7
รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพม 7
710-ไม่มีผลโหวต-
15มี.ค.60
เอกสารอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
เอกสารอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
1010-ไม่มีผลโหวต-
9มี.ค.60
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1730-ไม่มีผลโหวต-
3มี.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพิ่มเติม
1870-ไม่มีผลโหวต-
28ก.พ.60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการอยู่ค่ายพักแรม
3290-ไม่มีผลโหวต-
28ก.พ.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
21730-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.60
แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
21490-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6140-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.60
คำชี้แจงการรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ
คำชี้แจงการรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ
9050-ไม่มีผลโหวต-
14ก.พ.60
รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
5300-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.60
การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
1820-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.60
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
3310-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
4380-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.60
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
15630-ไม่มีผลโหวต-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 045-252690 อีเมล์ : Somlee21@windowslive.com